1. Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 286 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 289 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih, 291 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 16088 ada, 1 parsel ve 15217 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 395 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 16806 ada, 1 parsel (eski 11217 ada, 66 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi Kentsel Sit Alanı, Vekse Mahallesi Kentsel Sit Alanı, Yeşilyurt Kentsel Sit Alanı, Bağpınar Mahallesi Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilen alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde “Isbıdındağı Mevkii Kaya Mezarlar ve Güvercinlikler”in bulunduğu alan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10.2023 tarih, 7281 sayılı kararında belirtilen alanların Arkeolojik Sit Alanı olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 14981 ada, 1 parsel ve 12211 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Melikgazi İlçesi’nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2023 tarih, 400 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4598 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kocasinan İlçesi, Sancaktepe ve Boztepe Mahallelerinde, Kuzey Çevre Yolu ve Havaalanı arasında kalan bölgede nazım imar planı değişikliği ve ilave revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kocasinan İlçesi, Höbek Mahallesi, 12850 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 4037 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Felahiye İlçesi, Yeni Mahallesi, 136 ada, 69 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Talas Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Talas Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Talas Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Talas İlçesi’nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2023 tarih, 420 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Bünyan İlçesi, İğdecik Mahallesi, 1269 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Develi İlçesi, Karacaviran (Karacaören) Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Yahyalı Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Yahyalı Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Yahyalı İlçesi, Dikme Mahallesi, Ardıçlı Mevkii 129 ada, 11 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. İncesu Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 91 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. Tomarza Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. Tomarza Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2843 ada, 42 numaralı parsel ve 2841 ada, 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

43. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

45. Evde sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürdürülebilmesi için 3 adet aracın tahsis edilmesi amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

46. 38 SP 295 plakalı aracın Sarız Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

47. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 5252 ada, 11 parselde bulunan, 11. blok, zemin kat, 21 bağımsız bölüm numaralı işyeri vasıflı taşınmazın satılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

48. Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi talebinin görüşülmesi.

49. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Gökkent Mahallesi 1803. Sk. No:10 Melikgazi/KAYSERİ adresinde bulunan büfenin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

50. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin SGK prim borçlarının ödenmesi amacıyla Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 16741 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tapu devrinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

51. Kocasinan İlçesi, Ahi Evran Mahallesi, 7187 ada 2, 3, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

52. Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesi'nde (tapuda Karpuzatan 2. Mıntıka Mahallesi), mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 3890 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

53. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

54. Melikgazi İlçesi, Sarımsaklı Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

55. (1) Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 622 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

56. (2) Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 623 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

57. (3) Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 624 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

58. (4) Melikgazi İlçesi, Osmanlı Mahallesi, 4229 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz ve 4286 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

59. (5) Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 625 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

60. (6) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 626 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

61. (7) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi’nde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 8868 ada, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

62. (8) Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi’nde, 6548 ada, 1 parsel (ifraz sonucu 10174 ada, 1 parsel olmuş) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

63. (9) Kocasinan İlçesi, Yeşilmahalle Mahallesi’nde bulunan, (tapunun Kötügöller Mahallesi), mülkiyeti şahıslara ait, 1133 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

64. (10) Kocasinan İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 6724 ada, 12, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

65. (11) Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (12) Hacılar Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

67. (13) Develi Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

68. (14) Develi İlçesi, Çayırözü Mahallesinde imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

69. (15) Develi İlçesi, Kızık Mahallesinde imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

70. (16) Develi İlçesi, Kulpak Mahallesinde imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

71. (17) Develi İlçesi, Soysallı Mahallesinde imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

72. (18) Develi İlçesi, Yenihayat Mahallesinde imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

73. (19) İncesu Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74. (20) Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

75. (21) Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi, 101 ada, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazlar ve civarında ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

76. (22) Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

77. (23) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

78. (24) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

79. (25) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

80. (26) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

81. (27) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

82. (28) Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi’nde "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje Alanı" sınırları içerisinde kalan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

83. (29) Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli 4609 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

84. (30) Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, 2969 ada, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

85. (31) Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 2083 ve 2086 ada yer alan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

86. (32) İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi, mera vasıflı 2749 ada, 83 ve 143 parseller ile 2781 ada, 42 ve 60 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

87. (33) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

88. (34) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

89. (35) Sarıoğlan İlçesi, Palas Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

90. (36) Akkışla Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

91. (37) Akkışla Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

92. (38) Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

93. (39) Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

94. (40) Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

95. (41) Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

96. (42) Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi'nde, 199 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

97. (43) Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi’nde mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 4598 ada, 50 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

98. (44) Melikgazi İlçesi, Demokrasi Mahallesinde 15852 ada 33 ve 35 parsel numaralı taşınmazların kuzeydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

99. (45) Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 21 ada 66 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

100. (46) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

101. (47) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

102. (48) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

103. (49) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

104. (50) Talas Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

105. (51) Talas Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

106. (52) Talas Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

107. (53) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 31.12.2021 tarihinden önce yapısı bulunan vatandaşların elektrik su ve diğer alt yapı hizmetlerinin sağlanması talebinin görüşülmesi.

108. (54) 38 EZ 486 plakalı aracın Kayseri İHH İnsani Yardım Derneğine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

109. (55) Kayseri Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı projesinin finansmanı amacıyla tahsisi planlanan hibe için İller Bankası A.Ş. ile KASKİ Genel Müdürlüğü arasında Alt Finansman Anlaşması imzalanabilmesi maksadıyla Kefalet Meclis Kararı alınması talebinin KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi.

110. (56) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Fevzi Çakmak Mah. Çoruh Cad. No:44/1 Kocasinan/KAYSERİ, Anafartalar Mah. Şht. Büyükkelçi Hasan Esat Işık Bul. No:19 Melikgazi/KAYSERİ ve Bahçelievler Mah. 3. Cad. No:2/2 Melikgazi/KAYSERİ adreslerinde bulunan Mini Terminallerin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

111. (57) 38 JF 076 plakalı Semitreylerin ve 38 JF 081 plakalı çekicinin Kocasinan Belediyesi’ne bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

112. (58) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların tapu devirlerinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

113. (59) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilhisar İlçesi, Dağılgan Mahallesi 125 ada, 1, 2, 3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların tahsis süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi.

114. (60) Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımına nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.

115. (61) 2024 yılı su ve atıksu fiyat tariflerinde indirim yapılması talebinin görüşülmesi.