1. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. KASKİ Genel Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde 7855 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 97, 98 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Sarıoğlan Belediyesinin, Palas Mahallesinde, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait 6839 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Develi İlçesi, Mustafa Asım Köksal Mahallesi 62. Sokak isminin Kamberli Osman Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Raporunun görüşülmesi.

8. Develi İlçesi, Mustafa Asım Köksal Mahallesi 60. Sokak isminin Şht. Taha Uluçay Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Raporunun görüşülmesi.

9. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

10. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Kocasinan İlçesi, 22 pafta, 240 ada, 5 numaralı parsel, Yenice İsmail Mahallesi, Erdem Sokak Kocasinan/KAYSERİ adresinde kayıtlı bulunan kültür varlığı olarak tescilli Gevher Nesibe Darüşşifası ve Medresesi’nin tahsis süresinin uzatılması için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

11. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan, Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 813 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

12. Kocasinan İlçesi, Erciyesevler Mahallesinde (tapuda Kavakyazısı Mahallesi), 2888 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2021 tarih, 46 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

13. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 176 ada, 1 parsel, 177 ada, 1 parsel ve 179 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan onama sınırı içerisine alınan yerlerde 5216 sayılı kanunun 7-c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

14. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde kalan 25,42 hektar büyüklüğündeki alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.

15. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

16. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih, 161 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

17. (1) Talas İlçesi Reşadiye (Erciyes) Mahallesi Kentsel sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2021 tarih 5152 sayılı kurul kararıyla uygun bulunmuş olup, 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.

18. (2) Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

19. (3) Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi 145 ada, 101 parsel ve civarı ile 159 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ve 19 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

20. (4) Sarız Belediyesinin, Kızılpınar Mahallesi 188 ada 6 numaralı parselin bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (5) Kocasinan Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

22. (6) Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Tomarza İlçesi, Süvegenler Mahallesi'nde 1160 ada 52 ve 53 numaralı parsellerde “Süvegenler Kaya Mezarları I-II”nın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (7) İncesu Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

24. (8) Tomarza Belediye Meclisinin 04.07.2021 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

25. (9) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 2613 ada, 5 parsel ve 11389 ada, 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (10) Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 929 ada 54 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (11) Erciyes kayak merkezinde kullanılacak bilet fiyatlarının güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

28. (12) Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısının elektrik tesisatlarının yenilenmesi, yangından korunma tesisatının, soğutma, havalandırma tesisatlarının ve gerekli tamirat inşaat işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.