1.Milli Savunma Bakanlığının, 1/25000 ölçekli planlarda mülkiyeti TSK’ya ait, arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Talas Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 1020 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih ve 45 sayılı kararının Mahkemece iptalinden sonra hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Taha Çarım Bulvarının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 N Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
8.Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
10.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) civarında yapılan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde, İsmet TACETTİN, Ayşe BAYRAK, Osman ERKÖSE mirasçıları Vekili Av. Abdullah HANER, Hikmet BURULBAY–Mehmet HACILAR, Bekir Özkan GÜLMEZ–Ömer TÜRKTEKİN –Mithat BABACAN ile Mahmut İLGEN, Sadettin TACETTİN, Şükran KARAHALİL Vekili Seyit Mehmet AKSEBZECİ’nin itirazları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar planı paftalarında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Talas Belediyesine ait Kiçiköy Mevkii 1 pafta, 26 ada, 59 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1 pafta, 26 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 24 pafta, 1263 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d–07-a Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405–406 pafta, 6955 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.84.85.86.87.88.89.66.67.72.75 ve 76 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Mimarsinan Belediyesine ait, 55 pafta, 495 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 6’ncı ve binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 58’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği” taslağı hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

1.(25) Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi
2.(26) Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi
3.(27) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi
4.(28) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi
5.(29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararının incelenmesi talebi
6.(30) Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi
7.(31) İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi Yavaş mevkiinde bulunan 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı(OBH) olarak 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi talebi
8.(32) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi 3 pafta, 729 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi
9.(33) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi
10.(34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi
11.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi
12.(36) İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi
13.(37) Başakpınar Belediyesinin, Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi
14.(38) Şehrimiz İlköğretim Okullarında okuyan bir kısım öğrenciler tarafından Belediyemize verilen dilekçelerle, bazı işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden oluştuğu, bunun Türkçemize saldırı teşkil ettiği ve Kayserimizin bu tür kirlilikten kurtarılması için karar alınması talebi
15.(39) Sözleşmeli personel statüsünde Belediyemizden atanma talebinde bulunan Samet KURAL’ın atanmasının yapılması ve ücretinin belirlenmesi talebi
16.(40) Mülkiyeti Belediyemize ait, Anadolu fuarı içerisinde bulunan çay bahçesinin %99,9’u Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic.A.Ş.’e 5 yıllığına tahsisinin yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebi
17.(41) Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak AB’nin açmış olduğu “ Aktif İstihdam Tedbirleri” programına başvuru yapmış olup, bu proje uygulama kararının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce alındığı ve bu proje için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesi talebi
18.(42) 2007 yılı Gençler MuayThai Dünya şampiyonu, 2008 büyük bayanlar Avrupa şampiyonu olan Gülden MERCAN’ın ihtiyacı olan ev tefrişatının alınması talebi
19.(43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması talebi.