1. Organize Sanayi alanı doğusundaki revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Anbar Mevkii, 663 parsel maliki Fatma KIZILKAN’ın itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi belediyesine ait, 4636 ada, 1 parsel ve 4631 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.