1. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parsellerde, nazım imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 3 parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Turan TÜRKÜM tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Talas Belediyesinin, Akçakaya Mahallesi, 25 pafta, 5435 ve 5436 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Kayabağ Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesinin, 19 Mayıs Mahallesi 2411 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi, 404 pafta, 3238 ada, 74 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 76 pafta 441 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, mülkiyeti hazineye ait, 9 pafta, 513 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
24. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, özel (Vakıf) üniversitesi alanı olarak planlı alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
25. Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde, 1116 ve 1117 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Kocasinan Belediyesinin, Zekaibey Mahallesi, 301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
28. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
29. Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
30. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi sınırı ile Erkilet Mahallesi sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hususunda plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
31. Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 33 pafta, 5174 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
32. Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
38. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
39. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “ Melikgazi Belediyesinin proje sahibi olduğu Erciyes Snow Tubing Tesisi yapımı başlıklı projeye ortak olunması, poje uygulama kararının alınması ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi” talebinin görüşülmesi.
40. İlyas DAĞLI’nın, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, kayaüstü Caddesinden, 5163 parsele giden yola Çatdere sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
41. Melikgazi İlçesinin, Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Karademir Caddesini bağlayan isimsiz yola Goncagüller sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.

13.06.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (42) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin görüşülmesi.
2. (43) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sicil Amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması talebinin görüşülmesi.
3. (44) Şehiriçi ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle Belediyemizde görevli Memur (Zabıta personeli hariç) ve kadro karşılığı Sözleşmeli personelin görevlerine geliş ve gidişlerinde mesailerini aksatmamaları amacı ile 217 sayılı “Taşıt Kanunun” 7.maddesinin 4, 5, 6 ve 7. fıkrası ile “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin” 5.maddesinin 1 ve 2. fıkrasının “a” bendi uyarınca, araç alınması, servis kiralanması veya bu iş için kurumca araç tahsisinin ekonomik açıdan fazla uygun olmayacağından, anılan personele aylık 22 iş günü üzerinden günlük 4 tam bilet alınması ve ücretinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi.
4. (45) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Mustafa KAYADEMİR ‘e 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
5. (46) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Burhanettin BACAK ‘a 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
6. (47) Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere, trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutardan pay vermek üzere gerekli her tür elektronik sistemlerin kurdurulması ve bu altyapının işletilmesi işinin yüklenicilere 10 yıllığına kiraya verilmesi için, Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7. (48) 4-5 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonasında takım halinde 1. olan KASKİ karate takımına göstermiş oldukları başarılarından dolayı, 5216 Sayılı kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
8. (49) 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden hazırlanan, Melikgazi Belediyesine 15.000.000 TL Ek Ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
9. (50) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10. (51) Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı mevkii, 121 pafta 853 ada, 3879 parsel imar planlarında bulunan TED kolejinin, parsel üzerinde çekme mesafelerine uyarak ek binalar inşa etme taleplerinin görüşülmesi.
11. (52) Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
12. (53) Kazım Karabekir Mahallesinde sosyal konut yapılmak üzere yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
13. (54) Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
14. (55) Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parsel nolu mülkiyeti Tahirağa Mahallesi Vakfına ait Tasmakıran Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın koruma alanı olarak planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
15. (56) Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. (57) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. (58) Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Hacı Ali Karamercen İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
18. (59) Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (60) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Terminal Alanın kuzeyinde, Terminal ile Kuzey Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
20. (61) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
21. (62) Kocasinan Belediyesi, Yenidogan Mahallesi,1 pafta 50 ada 46 nolu parselin bir kısmı ile 3970 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi
22. (63) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.
23. (64) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
24. (65) Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde bulunan Erkilet ve Oymaağaç Köprülü Kavşaklarında Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce düzenleme çalışmaları yapılacağından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
25. (66) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
26. (67) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
27. (68) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Pervane Mahallesi, 418 ada, 4429 ada, 1 ve 2 parsel ile 151 pafta, 853 ada, 15, 170, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 204 parsel nolu taşınmazların yeniden düzenlenerek Toptan Ticaret Alanı ( Özel Hal Alanı) olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
28. (69) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
29. (70) Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30. (71) Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
31. (72) Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
32. (73) Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talebi.
33. (74) Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar planı tadilat talebinin görüşülmesi.
34. (75) Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
35. (76) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36. (77) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37. (78) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.