1.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.

2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.

3.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 205 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 232 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 234 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 252 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 253 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve şahıslara ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 173 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 175 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Felahiye Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Özvatan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Develi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. İncesu Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 1068 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle, Kayseri imar planlarının deprem açısından bilinen ve bilinmeyen özelliklerinin ortaya çıkarılması, belirlenmiş ve belirlenecek fay hatlarının incelenerek deprem açısından tehlike alanlarının ortaya konulması ve deprem konusunda bilimsel çalışmalar yapılması için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve bilim insanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.  Melikgazi İlçesi'nde bulunan Kartal Bulvarı isminin Şht. Tarık KOÇOĞLU Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kemal KAHRAMAN isminin şehrimizde bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Melikgazi İlçesi, Osmanlı Mahallesi, Kıvılcım Sokağı isminin Şht. Burhan SÖNMEZ Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28.  Kocasinan İlçesi, Kuşçu Mahallesi, Haymana 1. Sokak isminin Ballık Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29.  Sarıoğlan İlçesi, Karaözü Mahallesi, Yazı Sokağı isminin Şht. Sadık SEVEN Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde (Kaski Genel Müdürlüğü dahil) memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personeller ile ilgili Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

31. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan (II) ve (III) Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

32. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin SGK prim borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların tapu devirlerinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

33. Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi'nde bulunan 319. Sokak isminin Alim ULUSOY Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

34.  Hacılar Belediyesine 140.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

35.  Akkışla Belediyesine 5.850.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

36. Develi Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. Develi Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. Kocasinan İlçesi, Sancaktepe ve Boztepe Mahallelerinde, Kuzey Çevre Yolu ve Havaalanı arasında kalan bölgede ilave revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 350 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde Hacılar Belediyesi ve Yukarı Mahalle, 4412 ada, 2 ve 12 parsel numaralı taşınmaz hissedarı tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

             

EK GÜNDEM

40. (1) Bünyan İlçesi, Yenice, Bayramlı ve Dervişağa Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılaşma yasağı bulunan alanın mevcut planının düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

41. (2) İncesu İlçe Merkezi ile Boğazköprü arasında bulunan merkez mahalleler ve Garipçe, Örenşehir, Hamurcu Beylik ve Saraycık Mahallelerini kapsayan alanda, imar planlarının tekrar düzenlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

42. (3) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (4) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (5) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 10.10.2023 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (6) Sarız Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 26 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

46. (7) Sarız Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

47. (8) Talas Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 187 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (9) Talas Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 188 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. (10) Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 2355 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

50. (11) Bünyan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

51. (12) Bünyan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

52. (13) Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3369 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (14) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 198 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

54. (15) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 199 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

55. (16) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 200 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

56. (17) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 201 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57. (18) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 202 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (19) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 203 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59.  (20) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 352 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

60. (21) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 353 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

61. (22) Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesinde, mülkiyeti şahsa ait 16117 ada, 278 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

62. (23) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 259 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63. (24) Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 286 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

64. (25) Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 287 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

65. (26) Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 288 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (27) Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 289 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

67. (28) Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 410 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneybatısı ile 431 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın güneybatısında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

68. (29) Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 14987 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

69. (30) Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

70. (31) Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

71. (32) Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

72. (33) Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

73. (34) UKOME Kurulu’nun 12.10.2023 tarih, 2023/10-28 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

74. (35) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinin Sivas Bulvarına bağlantısını sağlayan yolların 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

75. (36) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

76. (37) Pınarbaşı İlçesi, Aşağıbeyçayı Mahallesi, 115 ada, 33 numaralı parsel ve Eğrisöğüt Mahallesi 116 ada, 20 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/100.000 ölçekli ve 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

77. (38) Pınarbaşı Belediyesine 70.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

78. (39) Erciyes Kayak Merkezinde 2023-2024 sezonunda kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

79. (40) Fen İşleri Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

80. (41) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla ekte belirtilen taşınmazların tapu devirlerinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

81. (42) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait İncesu İlçesi, Süksün/Zafer Mahallesi, 453 ada, 7 parsel ve İncesu İlçesi, Süksün/Zafer Mahallesi, 453 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların satışının yapılması ve satış işlemlerini yürütmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

82.  (43) İrfan ve Şerife USLU üzerine tapuda kayıtlı Develi İlçesi, Camicedit Mahallesi, 1207 ada, 4 parsel numaralı, 1. Kat, 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın şartlı olarak bağış yapılması ve bağış ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

83. (44) Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 12568 ada, 12 parsel önündeki isimsiz yola Duru Sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.