1- Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
2- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet sınırları içerisinde Telekomünikasyon altyapı tesislerinin kurulması ve Bu tesislerin ortak kullanılması için Katılım ve Güzergah bakım bedellerinin tespiti ile geçiş hakkı ve hücresel anten tesislerinin yerleşeceği yerlerin seçimi, kurulumu ve işletmeciler arasında paylaştırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.