1. Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

2. Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada, 2 parselde bulunan, Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde yer alan kütüphane binasının 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

4. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, ekli listede yer alan 4 adet ekmek büfesinin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) AŞ’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

5. 38 JF 075 plakalı semitreyler ve 38 JF 079 plakalı çekicinin Talas Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi talebinin görüşülmesi.

6. Mülkiyetleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 12933 ada, 4 parsel, Gesi Mahallesi, 8737 ada, 1 parsel, Konaklar Mahallesi, 6768 ada, 1 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 5943 ada, 2 parsel ve Erenköy Mahallesi, 14119 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların satışlarının yapılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

8. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

9. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

10. 38 AB 114, 38 AB 120, 38 AB 160 ve 38 AB 119 plakalı özel halk otobüslerinin 10 yıllık sözleşme sürelerinin 49 yıla çıkartılması talebinin görüşülmesi.

11. Kocasinan İlçesi, Sancaktepe ve Boztepe Mahallelerinde, Kuzey Çevre Yolu ve Havaalanı arasında kalan bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2024 tarih, 60 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

12. Melikgazi İlçesi, Sarımsaklı Mahallesinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2024 tarih, 100 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

13. Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi, 122 ada, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

14Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 11652 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                               EK GÜNDEM

15. (1) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 95 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

16. (2) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 96 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

17. (3) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

18. (4) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

19. (5) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 99 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

20. (6) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

21. (7) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 101 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

22. (8) Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu askeri alan olarak planlı alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (9) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 16741 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 177 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda topoğrafik yapıdan kaynaklı uygulama aşamasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

24.  (10) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 78 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

25.  (11) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 79 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

26.  (12) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27.  (13) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 81 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28.  (14) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29.  (15) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30.  (16) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2024 tarih, 84 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31.  (17) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.05.2024 tarih, 94 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32.  (18) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.05.2024 tarih, 95 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33.  (19) Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 5370 ada, 1, 2 ve 3 parsel, 5371 ada, 1 ve 2 parsel, 1591 ada, 2038, 2039 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

34.  (20) Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 3043 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

35.  (21) Tomarza Belediye Meclisinin 07.05.2024 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36.  (22) Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 4180 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

37.  (23) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38.  (24) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve çalışmaları devam eden gündem maddelerinin görüşülmesi.

39.  (25) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerin SGK primlerinin ödenmesi amacıyla ekli listede yer alan taşınmazların tapu devrinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

40.  (26) Erciyes Üniversitesi, Tıbbı Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi’nin, tefrişat malzemelerinin alınması amacıyla Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

41. (27) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi, 8859 ada 12 parselde yer alan ''12 Adet Tenis Kortu" alanının 10 yıla kadar Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.