GÜNDEM :

 

 

 1. 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması.
 2. 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisine iki asil iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması.
 3. 5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümeninde dönem başına kadar görev yapmak üzere üye seçiminin yapılması.
 4. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 5. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 9. 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2008 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi.
 10. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2008 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
 11. Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü gereğince birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 3 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi talebinin görüşülmesi.
 12. Belediyemizin Sağlıklı Kentler Birliğine üyeliğinin devam edip etmeyeceğinin, edecek ise Tüzük gereğince birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 3 asil, 2 yedek üyenin Meclis üyelerimiz arasından seçilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. 01-04 Mart 2009 tarihleri arasında Almanya, Bremen ve civarındaki kentlerde “Katı Atık Bertaraf Teknolojileri” hakkında incelemelerde bulunmak üzere; Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet AKUR’ un, Encümenin 24.02.2009 tarih ve 265 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
 14. Zincidere Kasabasında yeni açılan caddelere isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
 15. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan caddeye Osman Gazi veya Ertuğrulgazi isimlerinden birinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 16. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 17. Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 18. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107, ve 111 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K ve 31K Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 19. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında 1/5000 ölçekli 32 N Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 20. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 21. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti belediyemize ait, Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı ile 32O-IIc İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 22. Talas Belediyesinin, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 23. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 24. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 447 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 26. İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ne ait, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K34-D-10B İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 27. Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına askı ilan süresi içerisinde Ahmet BALCIOĞLU ve Ahmet ÖZKARACA’nın itirazlarının görüşülmesi.
 28. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Kayseri Raylı Toplu Taşıma Sistemi yapım işi kapsamında, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 30J-IIc, 30J-IIIa, 30J-IVb, 30J-IId, ve 30K-IIId uygulama İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 30. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, Belediyemize ait “KAYSERAY” Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin “İşletmeciliğinin 10 yıla kadar” kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

13.04.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EKGÜNDEM

 1. (31) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (32) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 2 ve 3 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (33) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (34) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (35) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
 1. (36) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 2. (37) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 3. (38) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 4. (39) Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu ropor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Tedrisatı yardım derneğinin, Melikgazi İlçesi Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 5. (40) Talas Belediyesinin Mülkiyeti kendilerine ait, 87 pafta, 477 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35d-02-d Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 6. (41) Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 7. (42) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 8. (43) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyete kendilerine ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 9. (44) Melikgazi Belediyesinin, Seytgazi Mahallesi 106 pafta, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29 M Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 10. (45) Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (46) 5393 Sayılı Belediye Kanun 76. maddesi gereğince hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 3. Bölüm 8-1 maddesinin (d) fıkrasında belirtilen Meclis üye tamsayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasında seçim yapması talebinin görüşülmesi.
 12. (47) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 16 adet ilave raylı sistem aracının yurt dışından alınması ile ilgili olarak; firmaların hesaplarına açılan/açılacak Akreditifte teminat olarak kullanılmak üzere 29.389.600 Avro’luk TEMİNAT MEKTUBUNUN İller Bankasından alınarak HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ’NE verilmesi ve İller Bankası ile yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanının ya da vekalet vereceği birinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (48) Belediyemizce yapılacak olan, Büyük Projeler için nakdi hibe finansman bulunması konusunda yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (49) Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB Dış İlişkiler şube Müdürü Fatih GAVGACI’nın 06-09 Nisan 2009 tarihleri arasında, Almanya’nın Duesseldorf Şehri ve İsviçre’de Raylı Sistem ilave alınacak araçlar için 29 milyon Euro’nun hibe olarak sağlanması için, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümenin 25.03.2009 tarih ve 12-289 Sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.