GÜNDEM :

 

  1. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  2. Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  3. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarih, 60 sayılı kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  5. Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesinde, mülkiyeti şahsa ait, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  6. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesinde Mülkiyeti şahsa ait, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazıın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  7. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, Mülkiyeti şahsa ait, 280 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli K34-b3, K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  8. Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  9. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mevkii, Selimiye Mahallesinde, mülkiyeti İMTAŞ İnş. Makine San. ve Tic. AŞ. adına kayıtlı, 54 ada, 1160 parsel, 6031 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  10. Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooparatifine ait, Esentepe Mahallesi, 2 pafta, 70 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

  12. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-07-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  13. Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 434 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde bazı bölgelerin Askeri alan olarak ayrılmadığı belirtilerek, bu alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  14. Mimarsinan Mahallesi, 1075 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapı ve müştemilatının Belediyemiz tarafından, Gençlik ve spor Genel Müdürlüğü adına devredilmesi talebinin görüşülmesi.

  15. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

  16. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

  17. “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi” kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 7 personelin, Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

  18. Sosyal ve Kültürel faaliyetlere yardımcı olmak üzere, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması kaydıyla mücavir alan içerisinde görevlendirilecek araçlar için alınacak ücretlerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

  19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21. maddesinin 1 ve 2.fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.

  20. Melikgazi İlçesi Cami-i Kebir Mahallesinde bulunan 6 pafta, 1510 ada, 127 parselde kayıtlı Vezirhanının, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ettirilmek üzere hazırlanacak olan restorasyon projelerinin %10’luk kısmının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (o) bendine istinaden Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi.

  21. Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. nin sermaye arttırımdan dolayı rüçhan hakkını kulanmayan şirket ortaklarından, Kayseri Ekmekcilik Sos. ve Spor Tesis İşl. A.Ş., Pınarbaşı Belediyesi, Develi Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi ve Tomarza Belediyesinin rüçhan haklarının şirket tarafından kullanılıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi.

 

13.07.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EKGÜNDEM

 

 1. (22) İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli K34-c-01 d nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 2. (23) İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahhalesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 3. (24) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parsel nolu taşınmaszın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 4. (25) Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 5. (26) Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 6. (27) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kaytaş Tavukculuk San. ve Tic A.Ş.’ye ait, Karpuzatan mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. (28) Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. (29) Talas Belediyesinin, mülkiyeti Ünlüler Turizm Ticaret Ltd.Şti.’ne ait, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-09-a nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. (30) Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 23 pafta, 24 ada, 24 parsel nolu taşınmalaın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-07-a ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. (31) Talas Belediyesinin, mülkiyeti Talas Eğitim Gençliğine Yardım Derneği adına kayıtlı, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 398 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 70 pafta, 414 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d ve K35-d-07-a nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. (32) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçeli evler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. (33) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. (34) Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31J nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 14. (35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (37) Fen Dairesi Başkanlığının, Eskişehir Mevkiinde açılan Beştepeler Hacılar Eğribucak bağlantı yollarının imar planları ile uyumunun sağlanması için 1/5000 ölçekli 28L ve 29L nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 1. (38) Kocasinan Belediyesinin, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince, Sümer Mahallesi, 4044 ada, 1 nolu parsel, 4046 ada, 1 nolu parsel, 4040 ada, 1 nolu parsel, 4047 ada, 2 nolu parsel, 3848 ada, 2 nolu parsel, 3849 ada, 1 nolu parsel, 4045 ada, 2 nolu parsel, 4047 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgede 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması nedeniyle söz konusu parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına hisseler oluştuğu, imar uygulamasının kolaylaşması için, Büyükşehir Belediyesine ait, Sümer Mahallesi, 4044 ada, 1 nolu parseldeki 516/2400 hisse(1.015.38 m2), 4046 ada, 1 nolu parseldeki 316/2400 hisse (440.88 m2), 4040 ada, 1 nolu parseldeki 83/2400 hisse (288.22 m2), 4047 ada, 2 nolu parseldeki 243/2400 hisse (322.15 m2), 3848 ada, 2 nolu parseldeki 15/2400 hisse (25.62 m2), 3849 ada, 1 nolu parseldeki 134/2400 hisse (166.45 m2), 4045 ada, 2 nolu parseldeki 36/2400 hisse (49.58 m2), 4047 ada, 1 nolu parseldeki 124/2400 hisseleri (161.61 m2) ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesi 9 pafta, 132 ada, 1 nolu parseldeki 99/100 hissenin (2.178.00 m2) karşılıklı takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (39) Melikgazi İlçesi Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Kalemkırdı Caminin taşınması ile ilgili Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2009 tarih, 1415 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat talebinin görüşülmesi.
 3. (40) Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi 35, pafta, 52 ada, 6, 7, 8, 11, 12 ,13, 66, 76, 82, 84, 88 parseller ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 35 pafta, 52 ada, 67 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 4. (41) Kayseri Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İlimiz, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde 18.01.1996 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen ailelere konut yapmak üzere 28.05.1997 tarihinde yerseçim protokolü düzenlenen 29.09.1997 gün ve 13906 sayı ile onaylanan Süksün Mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada 1 parsel nolu mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ilgi yazı ekinde yer seçim haritası gönderilen taşınmazın 7269 sayılı Afetler Kanununun “Madde 21- (değişik: 2/7/1968 -1051/1 md. ) afet bölgesi içinde ve dışında imar ve iskan alanları içindeki taşınmaz mallardan Hazineye, Özel İdareye, Belediyeye, Köy Tüzel Kişiliğine veya katma bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye, Özel İdare ve Belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. “hükmü gereğince 20.000.00 m²’lik kısmının Bakanlıkları adına tahsisininin, 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince gerekli işlemlerin başlatılması talebinin görüşülmesi.
 5. (42) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta 52 ada, 67 parselde kayıtlı tescilli Kalemkırdı Camii’nin imar planında, çok katlı otopark alanına ve yola isabet etmesinden dolayı Cami’nin, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Melikgazi İlçesi İsa mahallesi 42 pafta, 597 ada, 3 nolu parsel üzerine taşınmasına karar verilmiş olup, söz konusu Kalemkırdı Camii’nin projelerini, taşınması ve mülkiyet konularında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (43) Kadir Has Şehir Stadyumu ve Kadir has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi projesi kapsamında düşünülmeyip daha sonra kullanım amaçlı ihtiyaç gösteren Stadyum cephesinin aydınlatılması, köşelerine giydirme cephe kaplaması ve VIP salonunda düzenleme yapılması ile Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor kompleksin de tribün ilavesi, bu tesislerin yoğun kullanımından kaynaklanan bakım ve tadilatlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 7. maddesinin (n) fıkrası gereğince bu işlerin yapılması talebinin görüşülmesi.
 7. (44) Erciyes Dağı Turizm Master planı kapsamında, yapay kar yapımında kullanılmak üzere ihtiyacımız olan su miktarının Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğüne ait olan Tekir Göletinden alınması için, Belediyemiz ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol metnini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (45) Belediye otobüslerinden serbest, Halk Otobüslerinden indirimli olarak faydalanan Özürlü ve Refakatçı kontaksız kart kullanıcılarının, Minibüslerin kaldırılması, Halk otobüslerinin artması, Belediye otobüs servislerinin azalması sonucu, Özürlü ve Refakatçı kartı kullanıcılarının Halk Otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılmasının görüşülmesi.