GÜNDEM :

 

  1. Başbakanlık Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünün, 1000 kişilik kız yurdu yapılabilmesi için mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel, 7144 ada, 1 parsel ve 7145 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.