1. Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 402 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Gesi/Bahçeli Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesinde, 132 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2023 tarih, 165 sayılı kararına istinaden onaylanan, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 73 sayılı kararına yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.  Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 139 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 141 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 142 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 146 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 147 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 149 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 150 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 151 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Hacılar İlçesi muhtelif mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Hacılar ilçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4222 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15855 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahallesi’nde bulunan, tapunun Kötügöller Mahallesi, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16499 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 2587 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait, 13321 ada, 185, 186 ve 187 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 128 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 129 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 130 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 131 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 132 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 133 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 134 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 135 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 136 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 3043 ada, 9 parsel (eski 2218) ve 3043 ada 10 parsel (eski 2221) parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 99 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 101 sayılı kararının incelenmesi talebi  hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 102 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi, 941 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Pınarbaşı İlçesi, Yukarıbeyçayır Mahallesi, 169 ada, 2 ve 4 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Pınarbaşı İlçesi, Yukarıbeyçayır Mahallesi, 147 ada, 4 ve 55 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. İncesu Belediyesi’nin, İncesu İlçesi, Süksün Zafer Mahallesi, 443 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli park olarak planlı alan ile Hamurcu Mahallesi, 1559 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan Soğanlı Örenyeri’nde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir cadde veya sokağa Mehmet Zeki YELTEKİN isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

43. Kayseri İli, Talas İlçesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir sokağa Kemal GÖRÜCÜ Sokağı ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44. Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, Arzuhalciler Sitesi Küme Evler isminin Sigortacılar Sitesi Küme Evler olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

45. İncesu İlçesi, Hamurcu Mahallesi aşağı mezarlığın olduğu yerden başlayarak 2875 ada, 10 parselin önünden geçen yola Şht. Necmettin BAYRAKTAR Sokağı ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

46. Kocasinan İlçesi, Kuşçu Mahallesinde bulunan uygun görülecek bir cadde veya sokağa Şht. Mustafa BOZKURT Sokağı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

47. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

48. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesinde bulunan 10 adet taşınmazın satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

49. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Hacımansur Mahallesi, 7035 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların tamamlayıcısı durumunda bulunan, mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait, Melikgazi İlçesi, Hacımansur Mahallesi, 330 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına satın alınması ve satın alma işlemlerini yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

50. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan, daha önce devri yapılmış veya yapılmamış tüm umumi, katlı, yol üzeri, bölge ve genel otoparkların tasarruf yetkisinin Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. Tic. A.Ş'ye devredilmesi talebinin görüşülmesi.

51. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Yönetmeliğinin Taşımacılıktan Çekilme ve Fiilen Çıkarılma başlıklı 23. Maddesinin c bendinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

52. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan (III) Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.

53. İncesu Belediyesine 90.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

54. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir cadde veya sokağa Şht. Ömer DELİBAŞ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

55. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, 6444 ada, 2 parsel ile 6460 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

56. Kocasinan İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki 13728 Ada, 1 Parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescil dışı olarak belirtilen taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

57. Talas İlçesi, Koçcağız Mahallesi, 134 ada, 204, 207, 212 ve 213 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

58. Kayseri İli, Develi İlçesi, Çomaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mera vasıflı, mülkiyeti kamu orta malına ait, tapunun 175 ada 524 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında kalan “Paklalık Tepesi Yerleşimi” sit alanı sınırının güncellenmesine yönelik 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

59. İncesu Belediye Meclisinin 08.08.2023 tarih, 77 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

60. İncesu Belediye Meclisinin 08.08.2023 tarih, 78 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

61. Kayseri İli, İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, kadastro harici alanda ve özel mülkiyet adına kayıtlı 2746 ada, 18, 19 ve 20 parsellerin ve Hazine adına kayıtlı 2746 ada, 17 parselin bir kısmında yer alan “Bölükler Mevkii Roma Yolu”nun; 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak güncellenmesine yönelik 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

62. İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi, 2755 ada, 23 ve 32 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 63. Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 343 ada, 1 parsel, 345 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

64. (1) Melikgazi İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 8784 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adası ve güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

65. (2) Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 11218 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

66. (3) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.  

67. (4) Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 9290 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve doğusunda Vekse Mahallesinde kadastro harici taşlık olarak bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda Mezarlık Alanı planlanabilmesi için, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

68. (5) Melikgazi İlçesi, Gesi Güney Mahallesi, Biliysin Mevkii, 9425 ada, 17 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

69. (6) Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 5367 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

70. (7) Melikgazi İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 2851 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Park Alanı olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacına istinaden kuran kursu yapılabilmesi için Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı olarak planlanması yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

71. (8) Melikgazi İlçesi, Selimiye Mahallesi, 7564 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

72. (9) Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi (tapuda Aydınlar Mahallesi), 12020 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

73. (10) Melikgazi İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 5076 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

74. (11) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 12413 ada, 1 parsel, 150 ada, 1 parsel ve 167 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

75. (12) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 143 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

76. (13) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 144 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

77. (14) Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 3597 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

78. (15) Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 3726 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

79. (16) Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesinde, mülkiyeti şahsa ait, 108 ada, 507, 513, 514 parsel ve 123 ada, 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

80. (17) Talas Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 115 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

81. (18) Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 1501 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

82. (19) Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 2284 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

83. (20) Develi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

84. (21) Develi Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

85. (22) Develi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 1635 ada, 1 parsel, 1762 ada, 1 parsel ve 1763 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

86. (23) Pınarbaşı İlçesi, Yenicami Mahallesi, 319 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

87. (24) Bünyan İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesi, 3628 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda çöp transfer istasyonu yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kavşak projesinin planlara işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

88. (25) Bünyan İlçesi, Sağlık Mahallesi, 14 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

89. (26) Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11455 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmında Park Alanı olarak planlı yerin Belediye Hizmet Alanı olarak, bu yerin doğusundaki Park Alanı olarak planlı yerin ise Otopark Alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

90. (27) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2023 tarih 312 sayılı kararına istinaden onaylanmış olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notları ve lejantının 25. Maddesine proje müellifleri ve arsa sahiplerince askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

91. (28) Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 12098 ada, 1 parsel, 12118 ada, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

92. (29) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, 7132 ada, 4, 5 parsel ve 10315 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz ve batısında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

93. (30) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 158 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.  

94. (31) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 159 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

95. (32) Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve şahıslara ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

96. (33) Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu güneyde İncesu İlçesi, Süksün/Zafer Mahallesi sınırı, doğuda Kayseri-Ankara Karayolu Kamulaştırma sınırı, kuzeyde İnönü Deresi arasında kalan alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

97. (34) Talas İlçesi, Çevlik Mahallesi, 791 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

98. (35) Develi İlçesi, Soysallı Mahallesi, 0 ada, 265 ve 266 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.  

99. (36) Bünyan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

100. (37) Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

101. (38) Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

102. (39) Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

103. (40) Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

104. (41) Develi Belediyesine 80.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

105. (42) Yahyalı Belediyesine 70.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

106. (43) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi Tavukçu Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırları içerisinde yer alan 328 ada, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 82, 83, 84, 85, 90, 94, 103, 104 ve 105 numaralı parsellerin sınırları içerisinde Tavukçu 3. Etap Projesinin uygun ihale yöntemleri ile 25 yıla kadar kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

107. (44) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada, 2 parselde bulunan Kapalı ve Açık Tenis Kortu’nun 25 yıla kadar kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

108. (45) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların satışlarının yapılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

109. (46) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada 2 parselde Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde yer alan kafe alanının Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

110. (47) Yahyalı İlçesi, Delialiuşağı Mahallesi ve Avlağa Mahallesi sınırları dahilinde yapılması planlanan 3 Adet Türbin ve Ulaşım Yolları için 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

111. (48) Yahyalı İlçesi, Dikme Mahallesi, Avkasıl Mevki, 141 ada, 39, 42 ve 56 numaralı parseller ve Karaköy Mahallesi, Yılanhopuru, Avgasıl ve Karayer Mevkii 148 ada, 57, 58, 59 ve 148 parseller ile 155 ada, 36 numaralı parselde Güneş Enerji Santrali, 1 adet Rüzgar Türbin Alanı ve Ulaşım Yolları için 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.