1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediyemizin 2012 Mali yılı performans programı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palını değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, Şeker Fabrikası ve civarında yapılan Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.