1. Melikgazi Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi 1542 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 5998 sayılı kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi gereğince "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesine ilişkin alınmış olan kararın yenilenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 74, 75, 76 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Talas Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 72, 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Yahyalı Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Tomarza İlçesi, Gülveren Mahallesi Gülveren Küme Evler No:176 numaralı binanın önünden geçen yola Rezzan Sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 2188. Sokak isminin Hafız Mustafa Yaşar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Raporunun görüşülmesi.

9. Talas Belediye Başkanlığına tahsis edilen 38 JF 075 plakalı Semitreyler ile 38 JF 079 plakalı Çekici’nin tahsis süresinin 3 yıl uzatılması talebinin görüşülmesi.

10. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 10 adet büfenin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi, tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

11. Develi Belediyesine 9.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

12. Develi İlçesi, Mustafa Asım Köksal Mahallesi 62. Sokak isminin "Kamberli Osman Sokak" ve Mustafa Asım Köksal Mahallesi 60. Sokak isminin "Şht. Taha Uluçay Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

13. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde yapılaşma koşullarının detaylı belirlenmediği ve tescilli parseller ile imar ada hatları arasında kayıklık olduğu tespit edilmiş olup yapılaşma koşullarının plan üzerine işlenmesi talebinin görüşülmesi.

14. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 12764 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılacak olan yapılarla ilgili yapılaşma koşullarının plan üzerine işlenmesi talebinin görüşülmesi.

15. Pınarbaşı Belediyesinin, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait Yeni Cami Mahallesi, 144 ada 19 parsel numaralı ve Yeni Ocak Mahallesi 158 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

16. Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada 11 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

17. Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesinde Ihlamur Köprüsünün doğusunda, Kanlıca Caddesi ile Demiryolu arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

18. Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih, 134 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

EK GÜNDEM

19. (1) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesinin artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

20. (2) Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (Kay-Tur) A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesinin tamamlanması ve artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

21. (3) Melikgazi İlçesi Tavukçu Mahallesinde 265 ada, 4, 6, 7 numaralı parsellerin 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

22. (4) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 97, 98, 99, 100 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

23. (5) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

24. (6) Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (7) İncesu Belediyesi, İncesu kent merkezi ile Garipçe, Örenşehir, Hamurcu, Beylik, Saraycık Mahallelerini kapsayan alanda ilave revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (8) KASKİ Genel Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde 7855 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (9) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28. (10) Sarıoğlan Belediyesi, Palas Mahallesinde, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait 6839 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

29. (11) Yahyalı Belediyesi, İlyaslı Mahallesi, İbikkuyusu Mevkii, 1893 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.