1. Mülkiyeti hazineye ait, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel ile 4071 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. 2009 yılından itibaren hizmete girecek olan doğalgaz ile çalışan otobüslerin doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamak ve otobüslerin bu sisteme dönüşümlerini yapmak üzere mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde yer alan atölye alanının güneybatı kısmında CNG (SDG) ikmal istasyonu ve CNG (SDG) dönüşüm alanı yapılması talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifinin; Belediyemiz Meclisinin 08.09.2008 tarih ve 389 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih,105, 106 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.