1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.
 5. Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
 6. Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde (Fuar alanı ve civarı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 192 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. Niyazi ALTIN’ın, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 30. Canan SÜRMELİ, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 31. Şehitlerimizden, Polis memuru M. Eyüp DARENDELİOĞLU ve Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 32. Hollanda’nın Rotterdam kentinde 16-23 Ekim tarihleri arasında yapılan Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’nın finalinde Avrupa Şampiyonu olan Milli Boksörümüz Gülsüm TATARIN ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 33. Gemi sicillerine tescil edilenler dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüklerine kayıtlarının 5897 Sayılı Kanun gereğince zorunlu olduğu ve bu nedenle söz konusu taşıtların sahiplerinin ilgili Belediye Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak Bağlama kütüklerine iç su araçlarını kaydettirmeleri gerektiği; ilimiz sınırları içinde bulunan iç suların adları (Bahçecik ve Yamula Baraj gölleri) ile bu iç sularda Bağlama kütüğünü tutmakta yetkilendirilecek Belediye Başkanlıklarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 34. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden 40.000.000 TL ödeneğin tenzil edilerek, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’ nın Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kalemine aktarılması.
 35. Fransa’nın Strasbourg şehrindeki “Miras ve Toplu Taşıma” konulu uluslararası konferansa katılmak ve Avusturya ile Almanya’da incelemelerde bulunmak üzere, 10–15 Ekim 2011 tarihleri arasında belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Meclis Üyesi Serdar Altuntuğ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’ın, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 05.10.2011 tarih, 41–948 sayılı kararına istinaden görevlendirilmeleri ile belirtilen tarihler arasında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.

 

14.11.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 1. (36) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi ile GMR Infrastructure (UK) Limitet Şirketi arasında “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, tarafların önceden kapsamını belirlediği ve yine önceden, müştereken hareket etme konusunda karşılıklı yazılı irade bayanında bulunduğu, sermaye arayışı içinde olan sadece fikir aşamasındaki kömür, doğalgaz, su, rüzgar, güneş veya diğer enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi tesisleri kurma ve işletme ve toptan elektrik ticareti faaliyetlerini ve/veya Türkiye devletinin halen sahibi olduğu ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından işletilmekte olan elektrik üretimi varlıklarının özelleştirme ihalelerine katılma ve teklif vermeyi birlikte gerçekleştirme iş ve işlemlerini” kapsayan işbirliği çerçeve sözleşmesi imzalanacaktır. Sözü edilen sözleşmenin 14. maddesinin son fıkrası hükmüne göre sözleşmenin yürürlüğe girmesi için KCETAŞ’ın büyük ortağı Kayseri Büyükşehir Belediyesinin onayına tabi olacağından, Sözleşmenin onayı talebinin görüşülmesi.
 2. (37) Erciyes Dağı Master Planı kapsamında mevcut giriş bölgesine yapılan sağlık merkezinin hizmet verebilmesi için Sağlık Bakanlığı adına tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.
 3. (38) Mülkiyeti hazineye ait olup, yer altı çarsında bulunan 115 adet tam, 15 adet hisseli olmak üzere toplam 130 adet dükkanın 10 yıllığına Belediyemiz tarafından kiralanması ve kiralama işleminden sonra intifa hakkı Belediyemize geçecek olan bu dükkanların tamamının 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (39) Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Anbar mevkiinde bulunan Kamyon ve Tır garajının 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (40) Erciyes Kayak Merkezinde mevcut giriş bölgesinde bulunan Kafeterya-1 ve Kafeterya-2 nin 5216 sayılı Kanunun 26. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e fıkrasına istinaden %99,9 hissesi Belediyemize ait olan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic.A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (41) Belediyemiz adına tahsisli; Talas, Merkez, 1338 ada, 1 parsel, 8.101.42 m2 yüzölçümlü taşınmaz, üzerindeki tesisin Spor Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SPOR AŞ) ye sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (42) “TR72-11-KÖA-01 referans no’lu ORAN Kalkınma ajansı TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ mali destek programı kapsamında “YAPAY TIRMANMA BAHÇESİ” başlıklı proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’IN Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (43) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince Talas Belediyesinin 1.500.000,00TL Ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (44) Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (45) Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
 11. (46) Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. (47) Talas Belediyesinin, Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yer altı şehrinin imar planlarına işlenerek çevresini de içine alacak şekilde nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 13. (48) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. (49) Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 15. (50) Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebinin görüşülmesi.
 16. (51) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 17. (52) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 18. (53 ) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, şeker mahallesi,471 pafta,4827,4828 4829,4830,4831,4832 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. (54) Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi 427 pafta,2797 ada,9,13,19 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 20. (55 ) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta,1016 ada nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 21. (56) Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 22. (57) Kocasinan Belediyesinin, Belsin Bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 23. (58) Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesi,150 pafta,947 adsa, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 24. (59) İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. (60) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararını inceleme talebinin görüşülmesi.
 26. (61) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre,Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284, 287 sayılı kararların inceleme talebinin görüşülmesi.
 27. (62) Türk Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Avrupa Olimpiyat Komitesi’ne yapılan müracaat neticesinde 2017 yılı Avrupa Gençlik Kış Olimpiyat Festivali’ni (EYOWF) yapmak üzere Kayseri’ nin adaylığı kabul edilmiş bulunmaktadır. Adaylığımız süresince adı geçen Festival’in şehrimizde yapılmasıyla ilgili olarak Milli Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitesi nezdinde hertürlü yazışma ve anlaşmayı imzalamak; bu Festival organizasyonu için gerekli alt ve üstyapıyı tesis etmek, Festival kapsamında gerekli olan spor dallarının yapılması için gerekecek salon ve pistleri inşa etmek, gelecek misafirlerin ağırlanması için gerekecek organizasyonu ve tanıtımı sağlamakla alakalı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya belirleyeceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 28. (63) Belediyemiz adına tahsisli: Mimarsinan Toki bölgesinde bulunan, 1633 ada, 2 parsel numaralı, 2000 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki tesisin, Kreş olarak düzenlenmek ve kullanılmak üzere, çoğunluk hissesi belediyemize ait Belediye Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San.Tic.A.Ş. (BEF)’e sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.