1. Mülkiyeti Telekominikasyon A.Ş.’ye ait, Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki, 4607 ada, 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan incelemede, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından, konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261 ve 262 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesinin, Anbar mevkiinde, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, 7191 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih ve 495 sayılı kararına istinaden, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde yapılan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Recep CABİR ve arkadaşlarının yapmış oldukları itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Atilla AYASILI tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Tınaztepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Tınaztepe Mahalle Muhtarı Şerafettin BAYGÜL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve 2010/49 Esas, 2010/760 karar sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih, 393 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar plan tadilatını iptal ettiğinden, söz konusu alanda yeni bir Nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda mevcut yerleşimin niteliklerine uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 23 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN isminin yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
28. Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
29. 2010-2011 Yılında gerçekleştirilen Dünya Ampute Futbol Şampiyonasında, Türkiye’nin Dünya üçüncüsü, Kayseri Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor M.Y. Okulu öğrencisi olan Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
30. Erkilet Camiikebir Mahallesin’de Çocuk Hastanesi, Cami ve iş merkezi yaptıran Hayırsever Mehmet TARMAN isminin aynı Mahallede bulunan Sağlık Caddesi isminin, Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
31. Hakkari İli, Çukurca İlçesinde şehit düşen Jandarma Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
32. Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı kararının, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel civarındaki Belediyemize ait taşınmazlarda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma yapılmasına muvafakat edilmiştir şeklinde tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi.
33. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1442-443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
34. Melikgazi İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan ve imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan taşınmaz üzerinde tadilat yapılacağından, bu yerin 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
35. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.