1. Erciyes Belediyesinin, Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih ve 45 sayılı kararının Mahkemece iptalinden sonra hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Başakpınar Belediyesinin, Kayseri-Malatya yolu makasından ayrılıp, Başakpınar İçerisinden geçen mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında 15 metre olarak planlı yol, 1/50.000 ve 1/25.000 planlı ölçekli planlarda Güney çevre yolu olarak planlıdır. Söz konusu çevre yolun kasaba dışın da mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda 20 metrelik yol olarak planlı alana kaydırılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San. Tic. Ltd.Şti’ne ait, 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79, 82, 83, 84, 85, 132, 175, 178 ve 180 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar palan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ada, 11, 12, 13 parsel ve 1419 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28k nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesinin, Karadere mevkii, 147 pafta, 448 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 m nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88, 89, 91, 93 ve 94 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66, 67 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras mahallesi ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18. Teröre karşı şehit düşen ailelere konut yapılarak teslimi konusunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun ortak hazırlamış oldukları raporun görüşülmesi.
19. Büyükşehir Belediyesinin Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 14. maddesinin b, d ve f fıkralarında yapılan değişikliklerden dolayı hükmünü kaybeden 14. maddenin c ve e fıkralarının iptali hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Mahalle Muhtarı Hidayet SARI ve 12 mahalle sakinin imzası ile Tavlusun’da yeni açılan sokağa Dr. İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Ahmet Hilmi GÜÇLÜ isminin Kayseri’de herhangi bir Bulvar, Cadde veya yeni açılan bir tesise verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin, 100 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması talebinin görüşülmesi.
23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Güneşli Belediye meclisinin 17.06.2008 tarih, 09 sayılı kararlarının incelenmesi.
24. Gökkent Mahalle Muhtarı Talip ERHAN’ın, Gökkent Mahallesi girişine açılan 30 metre genişliğindeki yola Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
25. 28–31 Mayıs 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Başkenti Roma’da yapılan Yerel Yönetimler Finansmanı Kongresine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.
26. İncesu Belediyesinin, Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker fabrikası AŞ’nin yapmış olduğu itirazının görüşülmesi.
27. İncesu Belediyesinin Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talibinin görüşülmesi.
28. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün, Kemik İliği Nakil Merkezi ile Fevzi mercan, Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesinin çevre düzenlemesinin Belediyemizce yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

1.(29) Mülkiyeti Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ait İlimiz Hisarcık Beldesi, Tekir yaylası Mevkii, 40 pafta, 2706 parsel numaralı, 122.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm master planı kapsamında düzenlenecek ve yapılacak projeler alanında kalan kısmının mülkiyetinin belediyemize geçmesi için ilgili malın bedeli mukabili, tesis karşılığı, takas, irtifak hakkı tesisi ve diğer kanuni yollarla Belediyemiz adına mülkiyet edinmek üzere yapılacak her türlü protokolü imzalamaya Belediye Başkanına veya yetkili kılacağı kişiye yetki verilmesi ve ayrıca diğer işlemlerin takibi içinde Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(30) Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde 127 pafta, 454, ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
3.(31) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 355 pafta 4860 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 4861 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 4862 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel numaralı, 800.00M2 alanlı konut arsalarının ve Sümer Mahallesi, 355 pafta, 4860 ada, 15 parsel, 4861 ada, 15 parsel, 4862 ada, 14 parsel numaralı 200.00 m2 alanlı Ticaret arsalarının 2886 sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(32) Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesinde, Mülkiyeti Belediyesine ait 3369 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
5.(33) Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Berksoy Özel Eğitim Rehabilitasyon Okulu İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’ye ait, 13 pafta, 5868 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
6.(34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 110,111,112 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(37) Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
10.(38) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
11.(39) 5393 Sayılı Belediye kanunun 75. maddesine istinaden Karakaya, Koyunabdal,Tomarza, Alakuşak, Yeşilbağı, Cücün, İmamkulu İlk öğretim okulları ve Sarız Merkez İlköğretim Müdürlüklerinin Okulları için çevre düzeni yapım talebi işinin görüşülmesi.
12.(40) Talas Belediyesinin S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
13.(41) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
14.(42) Milli Savunma Bakanlığının, 1/25000 ölçekli planlarda mülkiyeti TSK’ya ait arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(43) Özel Halk otobüsleri için Doğal gaz dönüşüm tesislerinin yap işlet devret modeli ile 10 yıllığına kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
16.(44) Turan Belediyesinin 2008 yılı Bütçesine ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(45) Kayseri Kent ormanı isminin, Kayseri Kıranardı Kent Ormanı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.