1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki mahallesi, 3110 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Örnekevler mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 39-40 pafta, 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.