BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, EKİM ayı toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 15.10.2010 Cuma günü Saat 16.00’da KASKİ Genel Kurul Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

GÜNDEM :

1.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih ve 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi
5.Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki kentsel sit alanına yönelik çalışmaları tamamlanan Revizyon koruma amaçlı İmar planlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesi, 37 pafta, 157 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 8 pafta, 5705 ve 5560 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçesi, Yenidoğan Mahallesinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.