GÜNDEM :

 

1. Belediyemizin 2008 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 08.04.2009 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Kumarlı parkı ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli 31N, 32N, 31O, 32O nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 1696 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 2444 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde 1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Talas Belediyesinin, Yazılı Mahallesi, Kaldırım Mevkii 3 pafta, 1201 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-15-a nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih ve 46 sayalı kararı ile Melikgazi İlçesi, Anbar mevkii, 21 pafta, 471 parsel maliki Ümit MOLU’nun meclis kararına askı ilan ve süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b pafta nolu nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.