1. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128, 129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alan ve civarında Revizyon İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 309 sayılı kararına istinaden, İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına, Hatice ŞENOL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Karşılıklı davacı ve davalı olduğumuz Kayseri Asl. Tic. Mah. 2008/681 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili olarak, Paşalı Teknik İnş. A.Ş. Boz İnş..Şti. Ortaklığının 06.07.2011 tarihli dilekçesiyle uyuşmazlığın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 18/h maddesi gereğince Sulh yolu ile tasfiye edilmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım komisyonu raporunun görüşülmesi.