1. Melikgazi İlçesi, Sarımsaklı Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi'nde mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 4598 ada, 50 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli 4609 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan İlçesi, Ahi Evran Mahallesi, 7187 ada 2, 3, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesi'nde (tapuda Karpuzatan 2. Mıntıka Mahallesi), mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 3890 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 6724 ada, 12, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, 2969 ada, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 199 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Develi Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Develi İlçesi, Çayırözü Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Develi İlçesi, Kızık Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Develi İlçesi, Kulpak Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Develi İlçesi, Soysallı Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Develi İlçesi, Yenihayat Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. İncesu Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi'nde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 8868 ada, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.