BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, ARALIK ayı toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 17.12.2010 CUMA günü Saat 16.00’da Meclis Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

2. Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskûn konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

3. İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, K35-a-08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.