1. Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı mevkii, 121 pafta 853 ada, 3879 parsel imar planlarında bulunan TED kolejinin, parsel üzerinde çekme mesafelerine uyarak ek binalar inşa etme talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Kazım Karabekir Mahallesinde sosyal konut yapılmak üzere yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Pervane Mahallesi, 418 ada, 4429 ada, 1 ve 2 parsel ile 151 pafta, 853 ada, 15, 170, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 204 parsel nolu taşınmazların yeniden düzenlenerek Toptan Ticaret Alanı ( Özel Hal Alanı) olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi