1.      Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması.

2.      Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisine iki asıl iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması.

3.      Kayseri Büyükşehir Belediye Encümenine, 5 üye seçiminin yapılması.

4.      İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

5.      Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

6.      Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

7.      Ulaşım Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

8.      Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

9.      Tarihi Kentler Birliğine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisinden 3 asıl, 2 yedek ve meclis dışından 1 üye seçiminin yapılması.

10.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi.

11.  2023 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

12.  Belediyemizde (Kaski Dahil) memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile Belediyemiz arasında Toplu iş sözleşmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi) imzalamak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

13.  Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, kooperatifler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ile ortak projeler ve uygulama protokolleri imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

14.  Hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan hayvancılıkla iştigal eden şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının % 50’sinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebinin görüşülmesi.

15. Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Müşavirlik Telekomünikasyon San. Tic. A.Ş.’ye, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin finansmanı için 22.252.000,00 Euro borçlanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

16. Hukuk Komisyonu kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.