1. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 552 sayılı kararına istinaden yapılan, Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Hüseyin AKGÜL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan ve imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan taşınmaz üzerinde tadilat yapılacağından, bu yerin 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait olan 6769 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Talas Belediyesinin, 188 hektarlık 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planında, ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacı ile revizyon imar plan çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı kararının, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel civarındaki Belediyemize ait taşınmazlarda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma yapılmasına muvafakat edilmiştir şeklinde tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.