1. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile ilgili yapılaşma koşullarının detaylandırılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile tescilli parsellerin imar ada hatları arasında kayıklık olduğu tespit edilmiş olup yapılaşma koşullarının plan üzerine işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 12764 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın ruhsat işlemlerine esas kullanım fonksiyonlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih, 134 sayılı kararına istinaden onanarak 05.05.2021-03.06.2021 tarihleri arasında askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesinde Ihlamur Köprüsünün doğusunda, Kanlıca Caddesi ile Demiryolu arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 97, 98, 99, 100 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.