1- Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2- Abdullah GÜL Rektörlüğünün, Malatya yolu üzerindeki Üniversite alanının yeniden düzenlenerek her ölçekteki imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih ve 09.03.2011 tarih, 39, 42, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5- Kocasinan Belediyesinin, Maliye Hazinesine ait, Kötügöller Mahallesi, 424 pafta, 5009 ada, 1 parsel ve 5008 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6- Büyükşehir Belediyesine ait, 45 adet otobüs ve hat satışının yapılması talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon raporunun görüşülmesi.
7- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel halk otobüsleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon raporunun görüşülmesi.