1.      Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi içerisinde belirlenen alanın konut alanı, park alanı, özel sosyal tesis alanı, ticaret alanı ve kentsel servis alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.      Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi sınırı ile Kocasinan İlçesi sınırı arasında kalan alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih, 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mahallesi, 11388 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Hacılar Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Hacılar Belediyesi’nin Aşağı ve Orta Mahallelerinde 13 hektar büyüklüğündeki Kentsel Dönüşüm Alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesi'nde yer alan, özel mülkiyet ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 134 ada, 231, 232, 237, 239, 240, 241 ve 242 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 101 ada 95 parsel ve 103 ada 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Erkilet-Arabidin ve Yukarı Mahallelerinde yer alan Erkilet Kaya Oyma Mekanlar ve Yerleşim Alanı’nın II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2020 tarih, 4556 sayılı kararı doğrultusunda II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Kocasinan İlçesi, Çevril Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 229 ada, 40 parsel, 123 ada, 5 parsel ve 126 ada, 5 numaralı parsellerin bir kısmında tespit edilen “Çevril Kaya Oyma Güvercinlikler” in Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.09.2020 tarih, 4721 sayılı kararı doğrultusunda III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi, 4539 ada 1 parsel, 4540 ada 1 parsel, 4544 ada 1 parsel, 4556 ada 1 parsel ve 4563 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Kocasinan Belediyesi’nin, Hocaahmet Yesevi Mahallesi, Şht. J. Astsb. Suat Sarı Caddesi üzerinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Kocasinan Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Kayseri Raylı Sistem 5. aşaması Talas Mevlana-Furkan Doğan arası tramvay hattı ile 3 adet trafo binası ve 3 adet su deposu binasının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Talas Belediyesi’nin, Kamber Mahallesi, 1834 ve 1835 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Zamantı Irmağı Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün “Doğal Sit Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Talas Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümü olan 2021 yılının "İstiklâl Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi sebebi ile şehrimizin ana caddelerinden birine "İstiklâl Marşı Caddesi" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  Melikgazi İlçesi Kayabağ Mahallesi'nde bulunan Erciyes 3. Caddesi isminin Ahmet Salih Ay Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından Ülke politikası olarak ilan edilen BM 2030 Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri Belgesinde yer alan başlıklar doğrultusunda UNESCO tarafından oluşturulan UCCN (Yaratıcı Şehirler Ağı)’ye Gastronomi alanında yapılacak başvuru hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

26.  Küresel İklim Değişikliği, Kuraklıkla Mücadele, Ata Tohumu Gen Kaynağı ve kuraklığa dayanıklı çeşitleri yaygınlaştırmak, Biyoçeşitlilik ve Hayvancılık konularında Uluslararası Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında ortak iş birliği protokolü ve geliştirilecek proje bazlı protokolleri imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

27.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

28. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

EK GÜNDEM


29.(1) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında ‘’Toprak Anadan Develi Ekonomisine’’ projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

30.(2) Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, ilimizde modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri Sera TDİOSB) kurulmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kurucu üye olarak yer alması, katılım payı oranı ve müteşebbis heyetinde temsil edecek kişi sayısının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

31.(3) Hacılar Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32.(4) İncesu Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33.(5) Kocasinan Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 74, 75, 76 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34.(6) Melikgazi Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35.(7) Özvatan Belediyesi’nin Küpeli Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 209 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

36.(8) Özvatan Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37.(9) Talas Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 72, 73 sayılı ve 20.05.2021 tarih 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38.(10) Tomarza Belediyesi’nin 2. Mıntıka Mahallesi 550 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

39.(11) Yahyalı Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

40.(12) Kocasinan Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.