BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, KASIM ayı toplantısını, 08.11.2010 Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

GÜNDEM :

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2011 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2011 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.

6. Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi Taslağının görüşülmesi.

7. Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

8. Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 O Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 204 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 227, 229 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 217, 219, 221, 222, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parseller ile 1554 ada 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

15. Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki mevkii, K34-B-21-C pafta, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

16. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264 ve 1265 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

17. İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 20 pafta, 255 ada, 399 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

18. Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde toplu konut alanı sınırlarının imar planlarından kaldırılması yönünde nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi, 150 pafta, 1043 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

23. Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazlar ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

24. Seyfi DUYMAZ’ın, Melikgazi İlçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Melikgazi kum ocağının Kuzey batısında ismi bulunmayan yola “Hasidağ Caddesi” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

25. Osman SANDOĞAN’ın, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde aşağı camii, Ermeni ve Rum kiliseleri, Rüştü Efendi çeşmesinin bulunduğu yerin Cadde, Sokak isminin bulunmadığından, buraya Hacı Rüştü Efendi isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

26. Segah Konak Apartman sakinlerinin, Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Bismil Caddesi isminin, bir şehit ismi ile değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

27. Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde Sosyal Tesis Yapım İşi kapsamında 1 (bir) adet Lokantanın 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.

28. Kuru Köprü, Gesi, Tavlusun (Germir), Engir Gölü koruma amaçlı imar planı yapımının yaklaşık maliyeti olan 500.000,00(Beşyüzbin)TL’nin %75’lik kısmı İller Bankası yıllık karından ayrılan ödeneğinden, Köyler ve Belediyeler altyapı, proje ve yapım işlerinde kullandırılacağından %75’lik kısmının bu ödenekten hibe olarak kullanılmasının 5393 Sayılı Kanunun 17-g maddesine istinaden kabulü ve kalan %25’lik kısmı olan 125.000,00TL’nin de Belediyemizce İller Bankasına peşin ödenmesi ve ihalesinin denetiminin de İller Bankasınca yapılması hususunda yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.