1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden, Belediyemizin 2010 Mali yılına ait, Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
2- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5- Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6- Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Vakıf mülkiyetinde 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7- Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parsellerde, nazım imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8- Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9- Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel, 10103 ada, 14 parsel, 10138 ada, 1 parsel ve 10140 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10- Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 186 pafta, 451 ada, 56,58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11- S.S. Mermerciler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12- Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 3 parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Turan TÜRKÜM tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Belediyemiz meclisinin 17.02.2011 tarih ve 126 sayılı kararı ile, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Mehmet KİRAZGİLLER, Mustafa KİRAZGİLLER ve Mehmet ÖKÇE tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15- Belediyemiz meclisinin 17.02.2011 tarih ve 132 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevreyolu ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, Mehmet KARGI, Mustafa KARGI ve Hasan ULUÇAY tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16- Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 70-493 pafta, 217 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17- Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi 5914 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18- Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi 37-41 pafta, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19- Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi 25 pafta, 5435 ve 5436 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20- Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
21- Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi 855 parsel nolu taşınmaz ve mülkiyeti maliye hazinesine ait 1974 ve 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
22- İncesu Organize Sanayi Bölgesi ilave alanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçim Komisyonun sınırlarını belirlediği genişleme alanının 1/50000ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
23- Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde kalan Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
24- Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
25- Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
26- Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi mülkiyeti maliye hazinesine ait, 10028 ada, 15 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
27- Melikgazi Belediyesi, Aydınlar Mahallesi 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
28- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 113 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım ve uygulama imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
29- Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait Mithatpaşa Mahallesi 4 pafta, 36 ada, 18 ve 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
30- Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi 5620 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
31- Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 707-452 pafta, 6913 ada, 1 parsel maliklerinin taşınmazlarının imar adası şeklinden ST plan Lejantı hükmünün kendi taşınmazlarında da geçerli olması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
32- Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi 2411 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
33- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih ve 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
34- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 74, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
35- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
36- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
37- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
38- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet sınırları içerisinde Telekomünikasyon altyapı tesislerinin kurulması ve Bu tesislerin ortak kullanılması için Katılım ve Güzergah bakım bedellerinin tespiti ile geçiş hakkı ve hücresel anten tesislerinin yerleşeceği yerlerin seçimi, kurulumu ve işletmeciler arasında paylaştırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
39- Şehit P.Astsubay Serkan CİDDİOĞLU isminin, Kocasinan Mahallesinde yeni açılan Cadde, Sokak veya Parka verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
40- Mezarlıklar Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet cenaze yıkama aracı, 1 adet cenaze taşıma aracı alınması talebinin görüşülmesi.
41- Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.
42- İlyas DAĞLI’nın, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, kaya üstü Caddesinden, 5163 parsele giden yola Çatdere sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

09.05.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (43) Raylı Sistem Projesi kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisinin verilmesi.
2. (44) Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesinde, 6215 sayılı Kanunun 21. maddesiyle 12.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup, yapılan değişikliğe göre toplu ulaşım hizmetleri Belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye meclisinde belirlenecek süre ve bedelle işletmesi devredilmektedir denilmektedir. Belediyemiz şirketlerinden olan Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah.Pro.Müş.Telekom. San. Tic.A. Ş.’nin %98 hissesi Belediyemize ait bulunmakta olup, Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin aylık brüt bilet gelirlerinin KDV hariç kalan kısımdan, %20’lik kısmın, gelirin elde edildiği ertesi ayın 20’sine kadar her ay Belediyemize ödenmesi şartıyla Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetlerinin işletmeciliğinin 10 yıllığına Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Pro. Müş. Telekom. San. Tic. A.Ş. ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
3. (45) Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile Kocasinan İlçesi, Kumarlı mevkiinde “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının 20 yıla kadar yap-işlet modeli ile Encümene yetki verilmiş olup, Meclis kararındaki yirmi yıl ifadesinin, 25 yıl olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4. (46) Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığınca, yakıt ikmal ve dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 8.000.Lt kapasiteli sayaçlı seyyar yakıt ikmal aracı alınması talebinin görüşülmesi.
5. (47) İtfaiye Daire Başkanlığı’nda İtfaiye eri olarak görev yapan, 17.04.2011 tarihinde meydana gelen bir yangına müdahale esnasında rahatsızlanarak şehit olan, 2182 sicil numaralı Efkan ZUKU’nun, defnedildiği Eski Mezarlık 50 ada, 22 parsel, 8 nolu mezarın, cenazenin eşi Rabia ZUKU adına ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
6. (48) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 3 adet personelin, 2011 mali yılında ödenecek net aylıklarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
7. (49) Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Karademir Caddesini bağlayan isimsiz yola Goncagüller sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
8. (50) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
9. (51) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
10. (52) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi, 404 pafta, 3238 ada, 74 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11. (53) Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi, 76 pafta 441 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
12. (54) İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
13. (55) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
14. (56) Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
15. (57) Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. (58) Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. (59) Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, mülkiyeti hazineye ait, 9 pafta, 513 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
18. (60) Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
19. (61) Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, özel (Vakıf) üniversitesi alanı olarak planlı alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
20. (62) Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (63) Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde, 1116 ve 1117 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
22. (64) Kocasinan Belediyesi, Zekaibey Mahallesi, 301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
23. (65) Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
24. (66) Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
25. (67) Kocasinan Belediyesi, Karpuzatan Mahallesi sınırı ile Erkilet Mahallesi sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hususunda plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (68) Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 33 pafta, 5174 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
27. (69) Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
28. (70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 sayılı ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30. (72) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32. (74) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33. (75) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.