Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, gölet, toprak muhafazası, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, münferit drenaj hizmetleri ile ilgili etüt, planlama, program ve projelerini yapmak veya yaptırmak. Bu tesislerin yapılması ve geliştirilmesi ile ilgili inşaat ve imalatları yapmak veya yaptırmak. Tarımsal sulama amaçlı suların ve toprağın etüt ve analizlerini yapmak veya yaptırmak, desteklemek. Kamu kurum ve kuruluşları veya çiftçi birlikleri ve kooperatiflerle ortak projeler yapmak veya yapılmış projeleri desteklemek. Tarımsal ve hayvansal sulamada kullanılmak amacıyla, debi miktarı 500 lt/sn'nin altında olan yer üstü ve yer altı su kaynaklarından faydalanarak, tarımsal sulama tesisi veya hayvan içme suyu tesisi, yapmak veya yaptırmak. Debi miktarı 5001t/sn'nin üzerinde olan kaynaklarda ise DST teşkilatından izin almak kaydıyla sulama projelerini yapmak veya yaptırmak. Projesi tamamlanan işlerin ihale dosyalarını hazırlamak, ihalesini yapmak veya ihale yapacak birime sevk etmek.


Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi