İlimiz Büyükşehir Belediyemiz hinterlandında tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma kuruluşları, çiftçi kooperatif ve birlikleri ile işbirliği halinde uygulamaya  dönük  proje, deneme  ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, yapmak veya yaptırmak ile hayvansal ve bitkisel üretim ve denetimin geliştirilmesine katkı sağlamakla görevlidir. Ayrıca ‘Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen diğer işleri yapmak.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi