Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma kuruluşları, çiftçi kooperatif ve birlikleri ile işbirliği halinde uygulamaya dönük proje, deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, yapmak veya yaptırmak. Hayvansal ve bitkisel üretim ve denetimin geliştirilmesine katkı sağlamak. Hayvansal ve bitkisel hastalık ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele, aşılama ve tedavi çalışmalarına katkıda bulunmak. Ağaçlandırma, fidan yetiştirme ve ıslahı, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı, toprağın korunması hizmetlerine destek olmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile koordineli proje yapmak yaptırmak, projelerin uygulanmasına destek olmak. Hayvancılığı geliştirme, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, bitkisel üretim ve yem bitkileri üretimini yaygınlaştırma çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve desteklemek. Tarım ve hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda yapılacak projeleri yapmak, yaptırmak ve desteklemek.


ÇİFTÇİ DESTEĞİ - ASPİR VE YEM BİTKİLERİ TOHUMU DAĞITIMI

İlimizde bitkisel üretimi desteklemek ve artırmak amacıyla hazırlanan proje ve projeler çerçevesinde aspir tohumu ve yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir.


Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi
 

Taş Toplama Makinesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi