İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimiz, Eğitim ve ARGE çalışmalarımız Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir.
 
Yıllık planlanan teknik eğitimler, zorunlu iş güvenliği eğitimleri, sağlık eğitimi ve sağlık taramaları, yangın eğitimleri ile atölyelerimiz çalışanları bilinçlendirilerek daha huzurlu ve güvenli çalışma ortamı sağlanmaktadır.
 
ARGE çalışmaları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dışa bağımlığı azaltılırken, olanaklarımızın efektif olarak kullanılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Ayrıca yapılan bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliği, maliyetleri ve kalite değerleri ile ölçümler yapılarak yeni sitemler geliştirilmeye çalışılmakta böylece bakım onarım maliyetleri düşürülmeye çalışılmaktadır.
 
Mal kabul ve teknik şartnamelerimizin hazırlanmasında gerekli hassasiyeti gösteren birimimiz ile satın alınan ve alınacak olan malların ön analizleri yapılarak ihale ve doğrudan temin kriterlerine uygun olması sağlanmaktadır.

 1. TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLERİMİZ 

1.1. İş Güvenliği Eğitimi
 
Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele belirli aralıklarla, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler yıllık planlar çerçevesinde yapılmakta olup yıl boyunca devamlı olarak sürdürülmektedir.
 
Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğümüz çalışma sahası içerisinde İş sağlığı ve Güvenliği standartları çerçevesinde gerekli çalışma ortamının oluşturulması için çalışmalarına sürekli olarak devam etmektedir.
 
2016 Yılı İçerisinde TamamlananEğitimlerimiz ve Faaliyetler
 1. Nitrojen jeneratörü devreye alınmıştır.
 2. Forklif Kullanımı simülasyon eğitimi yapılmıştır.
 3. Forklift kullanımı sertifika eğitimi tamamlanmıştır.
 4. Periyodik kontroller tanımlanmıştır.
 5. Eski kompresör tankı değiştirilmiştir.
 6. Çatı aydınlatmaları yapılmıştır.
 7. Radyant ısıtma devreye alınmıştır.
 8. Yıkama-yağlama lifti devreye alınmıştır.
 9. İdari bina ve çalışma ofislerinin modernizasyonu tamamlanmıştır.
 10. Yeni depolama birimleri tamamlanmıştır.
 11. İdari bina, akaryakıt istasyonu ve Beyazşehir Atölye paratönerleri yenilenmiştir.
 12. Personel sağlık taramaları tamamlanmıştır.
 13. MSDS talimatları hazırlanmış ve personele tebliğ edilmiştir.
 14. Makine kullanım talimatları tamamlanmış ve personele tebliğ edilmiştir.
 15. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlanmıştır.
 16. İlk yardım ve sağlık eğitimi tamamlanmıştır.
 17. Kişisel koruyucu kullanım eğitimi tamamlanmıştır.
 18. Yüksekte çalışma eğitimi tamamlanmışır.
 19. Yangın ve yangından korunma eğitimi tamamlanmıştır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi                                          

Kayseri Belediyesi

Forklift Eğitimi   

Kayseri Belediyesi     
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  

Kayseri Belediyesi    
Forklift Kullanım Simülasyon Eğitimi


Kayseri Belediyesi

1.2. İş Güvenliği Önlemleri
Atölye içerisinde iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun çalışma ortamı oluşturmak için bir dizi tedbirler alınmış ve bu çalışmalar sürekli güncellenerek devam etmektedir.

 • Personel çalışma koşulları ve uyması gereken kurallar hakkında devamlı olarak bilgilendirilmektedir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar devamlı olarak güncellenmekte ve yenileri ile değiştirilmektedir.
 • İkaz levhaları devamlı olarak güncellenmekte ve yenileri ile değiştirilmektedir.


Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

1.3.Çalışma Alanlarının Modernizasyonu ve ARGE Çalışmaları
Başkanlığımızın yeni hizmat binası yapım işleri 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Kayseri Belediyesi

Atölyemiz bünyesine kattığımız yapımı biten yeni depolama alanlarımız.

Kayseri Belediyesi

2016 yılı içerisinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı İdari Binasına, Beyazşehir Atölye ve Akaryakıt istasyonumuza 3 adet paratonerin montajı yapılmıştır.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Merkez atölyemiz personelinin hangarlar içerisinde daha konforlu bir ortamda çalışmasını sağlayabilmek için radyant ısıtma sistemi devreye alınmıştır.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Atölyemiz çatı sisteminde uygun olan yerlere çatı aydınlatması yapılmıştır.

Kayseri Belediyesi

Araçlarımızın lastiklerinin şişirilmesi için Atölyemizde Azot jeneratörü devreye alınmış ve lastiklerimizin korozyona uğraması önlenmiş bu sayede lastik ömürleri uzayarak birim maliyetler düşürülmüştür.

Kayseri Belediyesi

Atölyemiz içerisinde personellerimiz için yeni çalışma ofisleri oluşturulmuştur.

Kayseri Belediyesi

Atölyemiz içerisinde kullanılan eskisi hava tankı ihtiyaçları karşılayamadığından yenisi ile değiştirilmiştir.

Kayseri Belediyesi

Yıkama yağlama ünitesinde bulunan hidrolik lift sisteminin bakım ve onarımı yapılarak çalışır duruma getirilmiştir.

Kayseri Belediyesi