Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları, ihale yoluyla alınması uygun görülen her türlü hizmetin; uygun şartlarla, zamanında ve istenilen özellikte temin edilmesinin sağlanması için gerekli ihale işlemleri yapılmaktadır.