Başkan Büyükkılıç, evsel katı atık düzenli depolama sahamızda 2021 yılı içerisinde 145 bin ton evsel katı atık bertarafı sağlandığını, elektrik üretimi esnasında oluşan atık ısı ile beslenen kapalı sera sisteminde yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevre konusunda duyarlılık düzeyi yüksek bir belediye olarak çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, yeni entegre katı atık düzenli depolama tesisi ve 8 ilçenin yararlanacağı 2 adet transfer istasyonu ile çöp ara transfer istasyonlarının kente kazandırılacağını belirtti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir Kayseri bırakabilmek amacıyla doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar ve yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda faaliyete geçmiş ve geçecek olan tesisler olduğunu söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN YENİ ENTEGRE KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

Büyükşehir’in çevre konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yeni entegre katı atık düzenli depolama tesisi planladıklarını belirterek, “Atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla mevcut katı atık düzenli depolama tesisine ek olarak yeni ve tamamen sıfır atık prensibine uygun, evsel nitelikli atıkların güncel mevzuat hükümlerini kapsayacak şekilde yönetimine ilişkin entegre katı atık düzenli depolama tesisi planlama çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

ÇEVRE KONUSUNDA İCRAATÇI BELEDİYE

Şehri imar ederken, çevrenin de ihmal edilmemesi gerektiğine işaret eden Başkan Büyükkılıç, çevre konusunda icraatçı bir belediye olduklarını kaydederek, “Bizler belediye olarak şehrimizi imar ederken, daha konforlu hale getirmeye çalışırken elbette çevreyi de ihmal edemeyiz. Gelecek kuşakların üzerinde sorumluluğumuz var. Bu alanda çalışmalarımızı artırıp üzerinde de hassasiyetle duruyoruz” dedi.

Merkezde olduğu kadar ilçelerde de çevre çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, bu kapsamda ilçelerden kaynaklanan evsel katı atıkların yönetimi konusunda yatırımların devam ettiğini, bu yıl içerisinde 8 ilçenin yararlanacağı 2 adet transfer istasyonunun inşaat aşamasında olduğunu ve ağustos ayı içerisinde işletmeye alınmasının planlandığını ifade etti. Büyükkılıç, ayrıca Sarız ve Yeşilhisar ilçelerinde planlanan çöp ara transfer istasyonlarının projelerinin tamamlandığını, 2021 yılı sonu itibari ile de işletmeye alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda evsel katı atık transfer istasyonlarının işletmeciliğinde kullanılmak üzere 4 adet çekici ve 4 adet semitreyler alım sürecinin başlatıldığını belirterek, “Kocasinan ilçesinde Akin, Gömeç ve Mimarsinan, İncesu ilçesinde ise Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde olmak üzere toplam 5 adet depolama sahasının tahsisi Belediyemizce yapılmış olup himaye çiti ile koruma altına alınmıştır. Sahalarımıza yüksek teknoloji yazılım sistemleri ile bariyer ve kantar sistemleri kurularak hafriyat atıklarının depolanması ve bertaraf edilmesi işlerine başlanmıştır” diye konuştu.

“ATIĞI ÜRETİME ÇEVİRİYORUZ, 145 BİN TON EVSEL KATI ATIK BERTARAF EDİLDİ, 500 TON DOMATES ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Çevre konusundaki yatırımları içerisinde yer alan katı atık bertaraf ve atıktan üretilen elektrik üretim tesislerinde adeta bir fabrika gibi çalışıldığını dile getiren Büyükkılıç, “Çevre konusundaki tesislerimiz sayesinde adeta bir fabrika gibi üretim gerçekleştiriyoruz. Evsel katı atık düzenli depolama sahamızda 2021 yılı içerisinde 145 bin ton evsel katı atık bertarafı sağlandı ve katı atık düzenli depo sahamızda metan gazından 2021 yılı ilk 5 ayında 15.700.000 Kwh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Elektrik üretimi esnasında oluşan atık ısı ile beslenen kapalı sera sisteminde yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Tesis bünyesinde güz mevsimi ile birlikte yeşil alanlarda yapılan yenileme ve budama çalışmaları sonucunda oluşan park bahçe atıklarından 100 ton kompost üretimi gerçekleştirilmiş olup üretilen kompost belediyemize ait yeşil alanlarda ve pezyaj çalışmalarında kullanılıyor” diye konuştu.

“HİZMET BİNALARIMIZDA DAHİ ÇEVRECİYİZ”

Başkan Büyükkılıç, belediyeye ait hizmet binalarında dahi çevreci felsefe ile hareket edildiğini ifade ederek, açıklamasında “Büyükşehir bünyemizdeki hizmet binalarımızda da çevreci bir felsefe ile duyarlılık gösteriyoruz. Belediye hizmet binalarımız içerisinde oluşturulan sıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde 4 bin kilo ambalaj atığı, geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırıldı. Şehrimizde bulunan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 992 ton tıbbi atığın, tıbbi atık sterilizasyon tesisimizde mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı gerçekleştirildi. Diğer taraftan şehrimizde, gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin ÇED dosyaları incelenerek çevreyle uyumlu yatırımların önü açılmak üzere olumlu rapor verildi. Çevremizin ve doğal yaşam kaynaklarımızın sahibinin yalnızca bizler olmadığı bilinciyle gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir çevre emanet etmek için yarının doğasını bugünden aldığımız önlemler ile koruyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’müzü de bu vesile ile kutluyoruz” ifadelerini kullandı.