Dünya CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nde bir sempozyum gerçekleştirildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl kasım ayında tüm dünyada “Dünya CBS Günü” kutlanmaktadır.
Dünya CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nde bir sempozyum gerçekleştirildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl kasım ayında tüm dünyada “Dünya CBS Günü” kutlanmaktadır.
13 Kasım Dünya CBS Günü nedeniyle iç ve dış paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen sempozyum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Sempozyumda CBS’nin kuruluşundan bugüne kadar yapılan çalışmaların sunumları yapıldı ve bilgi sisteminin önemi vurgulandı.
Sempozyuma, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Teke, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, daire başkanları, ilçe belediyelerinden gelen ilgililer, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve üniversite öğrencileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, mekanla ilişkili olan her konunun coğrafi bilgi sistemlerinin de konusu olduğunu söyledi. Dünyanın geldiği noktada akıllı şehirlerden bahsedildiğini ifade eden Yaylagül, akıllı şehirlerin sağlıklı şekilde oluşması için coğrafi bilgi sistemlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket, Bilgisayar Mühendisi Tuğba Tokat Taşyürek ve Harita Yüksek Mühendisi Tuğrul Urfalı tarafından CBS ile ilgili sunumlar yapıldı.
Doğru bilginin, doğru yere, zamanında, hızlı, güncel, tam ve bir bütün içinde sunulması, karar vericilerin bu bilgeleri kullanarak doğru karar vermesinin önemi vurgulandı. CBS, özel sektörde, akademik araştırmalarda, kamu kurumlarında ve vatandaşlar tarafından oldukça yoğun olarak kullanıldığı, CBS’ye olan bu aşırı ilgi, CBS destekli birçok projenin kısa sürede hayata geçirilmesine neden oldu. CBS sahip olduğu özellikleri itibarıyla, konum bilgisiyle alakalı her türlü uygulamanın içerisinde yer aldı. Özellikle, kentsel ve bölgesel planlama, kadastro, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, kültür varlıkları, emniyet, turizm, arkeoloji, yerel yönetim, nüfus, eğitim, çevre, sağlık ve benzeri birçok uygulamalı meslek dalında CBS önemli bir paydaş olarak kullanılmaya başladı. CBS’nin Performans Hedefinin “İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.” olduğunu ifade edilmiştir.
Sunumlarda, Mezarlık Bilgi Sistemi, AYKOME Bilgi Sistemi, Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi, UKOME Bilgi Sistemi, Nöbetçi Eczaneler, Ulaşım Bilgi Sistemi, 2B Kent Rehberi, Adres Kodu Doğrulama, Otobüs-Tramvay Nerede, İlçe Mahalle Muhtar Bilgisi, 360° Panoramik Görüntü, Fotogrametrik Hava Fotoğrafları, Mülkiyet Bilgi Sistemi, Tapu Sorgulama Bilgi Sistemi, Kayseri Haritaları İndir, 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi, Trafik Kazaları Bilgi Sistemi, Tarihi Eserler Bilgi Sistemi, Numarataj Talep Bilgi Sistemi, Kimlik Paylaşım Bilgi Sistemi, Yeşil Alanlar Bilgi Sistemi, Hukuk Bilgi Sistemi vs. yapılan yazılım ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.