KURADA ADINA BAHÇE ÇIKANLAR 

        30.04.2024 tarihinde çekilen kura sonucunda asil olarak çıkanların listesi 03.05.2024 tarihinde yayınlanmış ve bu zamana kadar olan süreçte gelen haklı olan itirazlar düzeltilerek kesin hali 06.05.2024 Pazartesi Belediyemiz internet sayfasından yayınlanmıştır. 

        7 Mayıs Salı gününden itibaren mevcut kullanıcı olup da asil listede bulunanlar ile Şeker 1. ve 2. kısım ile Selçuklu Hobi bahçesinde yeni yapılan bahçelerden 187 numara dahil 569 numaraya kadar asil listede adı bulunanlar, ek hizmet binasındaki Hobi bahçeleri Şube Müdürlüğüne, 14 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar sözleşme imzalamak üzere şahsen ikametgâh ve adli sicil belgesi ile geleceklerdir. Engelli olup da fiziki olarak müracaat yapamayacak durumda olanların sözleşmesi vasi belgesi olması şartıyla vasisi tarafından yapılacaktır.14 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar sözleşme yapmayanların yerine sıradaki hak eden katılımcı davet edilecektir. 27 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar katılım ücretinin 1/3 ü olan 1667 TL’yi (şehit yakını, gazi ve engelliler 834 TL yi ) online olarak veya Belediyemiz veznesine yatırılacaktır (Toplam ücret 5000 TL dir), yatırmayanların sözleşmeleri fesih edilerek bahçe boşaltılacaktır.

        Kuraya ilk defa katılıp da asil listede Altınoluk, Karpuzatan, Cırgalan,  Beştepeler ve Selçuklu (01-186 arası) Hobi bahçelerinden kurada çıkanların sözleşmeleri 30 Kasım 2024 tarihinden sonra idarece verilecek tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihe kadar ücret yatırmaları veya sözleşme yapmaları gerekmemektedir.

        Daha önce kamuoyuna duyurulduğu gibi kurada çıkan isim haricinde, başka bir şahıs Hobi bahçesini kesinlikle kullanamayacaktır. Resmi veya gayri resmi hiçbir gerekçe ile bahçe devredilemez aksi durum tespitinde bahçe kullanım hakkı iptal edilerek yatırdıkları ücret gelir olarak kaydedilecektir.

KURADA ADINA BAHÇE ÇIKMAYAN MEVCUT KULLANICILAR

        30.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu listelerde ismi bulunmayan mevcut kullanıcılar, 30 Kasım 2024 tarihinde kadar kullanacaklardır. 30 Kasıma kadar devam etmek isteyenler 27 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar katılım ücretinin 1/3 ü olan 1667 TL’yi (şehit yakını, gazi ve engelliler 834 TL yi ) online olarak veya Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir (Toplam ücret 5000 TL dir), yatırmayanların sözleşmeleri fesih edilerek Hobi bahçesi boşaltılacaktır.     

        Mevcut kullanıcıların daha önce yapmış oldukları sözleşmeler geçerlidir.

        Kullanmaya devam edecek olanlar; Bahçe sorumlularına isim, iletişim bilgileri ve kullandıkları bahçenin numaralarını yazdırarak kayıtlarını güncelleyeceklerdir.  

        Bahçeyi kullanmak istemeyen mevcut kullanıcılar Belediyemize dilekçe ile başvurarak kullanım haklarından feragat edebilirler.

 

Cırgalan Hobi Bahçesi Hak Sahipleri
Altınoluk Hobi Bahçesi Hak Sahipleri
Karpuzatan Hobi Bahçesi Hak Sahipleri
Selçuklu Hobi Bahçesi Hak Sahipleri
Beştepeler Hobi Bahçesi Hak Sahipleri
Şeker Birinci Kısım Hobi Hak Sahipleri
Şeker İkinci Kısım Hobi Bahçesi Hak Sahipleri