Dezavantajı bireylerin istihdamının önündeki engelleri kaldırarak işgücü piyasasına erişimlerini artırmak amacıyla yürütülen İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) kapsamında işveren odak grup toplantısı yapıldı

Dezavantajı bireylerin istihdamının önündeki engelleri kaldırarak işgücü piyasasına erişimlerini artırmak amacıyla yürütülen İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) kapsamında işveren odak grup toplantısı yapıldı.

Hilton Otel'de gerçekleştirilen toplantıda İstihdam Uzmanı Nurgül Öğüt ile Uzman Ferda Kaya tarafından bilgiler sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin hedef grupları olan 'Engelli Bireyler', 'Yoksullar' ve 'Çalışan Çocukların Aileleri' için üç ayrı oturumun düzenlendiği toplantıda işverenlerle dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Programda işgücü piyasasında en çok hangi mesleklere ve becerilere ihtiyaç duyulduğu ve bu meslek ve beceriler için hangi eğitimlerin yapılması gerektiği incelenirken hangi sektör ve mesleklerde istihdam artışı yaşandığı ve hangi alanlarda yeni yatırımlar planlandığı da ele alındı.