Kayseri Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, geçtiğimiz günlerde hunharca öldürülen Özgecan Aslan anısına 'Kadına ve Çocuğa Şiddete Son' deklarasyonu yayınladı

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, geçtiğimiz günlerde hunharca öldürülen Özgecan Aslan anısına 'Kadına ve Çocuğa Şiddete Son' deklarasyonu yayınladı.

Tüm insanların şiddetten arınmış güvenli bir yaşam ortamı için gerekli tüm düzenleme ve uygulamaların destekçisi olacaklarını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Mahiroğlu, şu deklarasyonu yayınladı:

Anadolu’nun kültürel hafızasında önemli bir yerde bulunan ve toplumsal bütünleşme unsuru oan kadınların toplumdaki rolleri giderek etkinleşmiştir.

Günümüzde yaşanan olumsuzlukların temelinde yatan sorun; Kadın haklarının insan hakları olduğu gerçeğiyle yüzleşilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Üstlendikleri her rolde toplumumuza güç katan kadınlarımıza, hak ettikleri değer verilmeli, hakları yasal olarak korunan kadınlarımıza toplum olarak bizler de saygı duymalıyız.

Kadın ve erkeklerin eşit haklara ve doğuştan değerli olduklarına, Birleşmiş Milletler Kuruluş Yasasında kabul edilen diğer karar ve ilkelere, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine ve çocuk hakları sözleşmesine bağlı yükümlülüklerimiz, toplumumuzun her kesiminde özenle uygulanmalıdır.

Kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddeti ve istismarı önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik yasal mevzuatımızda yapılması düşünülen çalışmalar en ağır yaptırımları da içerecek şekilde ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir.

Kadına ve çocuklara yönelik işlenen suçlar herhangi bir ceza indirimi uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu bağlamdan hareketle Kayseri Kent Konseyi olarak; başta kadın ve çocuklarımız olmak üzere tüm insanların şiddetten arınmış güvenli bir yaşam ortamı için gerekli tüm düzenleme ve uygulamaların destekçisi olacağımızı ifade eder, vicdanımızda derin yaralar açan Özgecan Aslan'ın kaybı karşısında herkese insanlık dersi veren saygıdeğer anne ve babası başta olmak üzere tüm sevenlerinin acılarını acımız bilir ve Özgecan'ımıza yüce Yaratan'dan rahmet dileriz.