Etkin çözüm, gizlilik, hesap verilebilirlik, cevap verilebilirlik, objektiflik, 7/24 çalışma prensipleriyle profesyonel çalışma anlayışını hayata geçiren birimimiz en gelişmiş teknolojik araçları kullanarak Kayseri ilini kapsayan anlayış ve her türlü iletişim aracıyla en kolay şekilde Belediyemiz hizmetlerinden faydalanabileceği bir yapıya sahiptir.

Hizmet Değerlerimiz

 1. 7/24 Kesintisiz Hizmet
 2. Cevap Verilebilirlik
 3. Şeffaflık
 4. Objektiflik
 5. Vatandaş Bilgileri Konusunda Gizlilik
 6. Vatandaş Odaklı Yaklaşım
 7. Hesap Verebilirlik
 8. Sürekli İyileştirme

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;

 1. Kayseri’de ikamet eden vatandaşlara, Kayseri’yi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere iletişimsel boyutta hizmet sunmak,
 2. Belediyemize gelen vatandaşların kurum içi ve dışı tüm taleplerini yönlendirmelerini sağlar,
 3. Belediye yönetimine bağlı tüm daire başkanlıklarının halkla iletişimini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluşlar ve belediye iştiraklerinin halkla ilişkiler üniteleri ile koordineli çalışarak vatandaşa kolaylık sağlamak,
 4. 7/24 çalışma prensibine sahip olan ALO 153 İletişim Merkezi,  gelen çağrıları kayıt altına alarak ilgili birimlere ulaştırır,  takibini yaparak, çözümünü sağlar ve  sms yoluyla vatandaşa bildirir,
 5. Beyaz Masa, Belediyemiz hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşlar ile yüz yüze görüşerek talep, istek ve önerilerini alarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Açık Kapı, Kaymakamlık vb. diğer kamu kurum ile kuruluşlarından gelen ve Belediyemize çeşitli yollarla (kurumsal web sitesi, sosyal medya, whatsApp hattı, şikâyet kutuları, e-posta, muhtarlık bilgi sistemi) iletilen talep, öneri ve isteklerin Kamu Hizmet Standartları’na göre karşılanmasını, çözüme ulaştırılarak sonucun vatandaşa sms yolu ile zamanında ve doğru olarak bildirilmesini sağlar,
 6. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak için iletişim stratejileri oluşturmakta olup, bu bağlamda; Mobil Beyaz Masa,  yoğunluk bulunan bölgelerde vatandaşın talep, istek ve önerilerini belediyeye gelmeden ilgili birimlere ulaştırmak suretiyle takibini yaparak, sonucunu vatandaşa sms yoluyla bildirir.
 7. Kent Timi, insan ve şehir hayatını tehlikeye atan, acil müdahale gerektiren sorunların vatandaşlardan önce fark edilerek ilgili birim ile koordinasyonu sağlar,  aksiyon alarak c¸o¨zu¨me kavuşturur.
 8. Vatandaşa Kamu Hizmet Standartlarına uygun sürede geri dönüş yapılarak bilgilendirilir,
 9. Önemli gün ve haftalarda (Dini ve Milli Bayramlar, Anneler Günü, Mevlid ve Kandiller vb. gibi) ilgili birim ve/veya kuruluşlarla çeşitli etkinlikleri koordineli bir şekilde organize eder,
 10. Belediye ile halkın etkili iletişimini sağlamak adına sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşerilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, panel, söyleşi, açık oturum, çalıştay gibi özel düzenlemeler yapar.
 11. Belediyenin önemli faaliyetlerini, SMS aracılığıyla sosyal paydaşlara duyurusunu yapar,
 12. Hizmet tanıtımlarını yaygınlaştırmak, imaj ve itibar algısını arttırmak amacıyla halkla ilişkiler (PR) kampanyası yürütür ve takibini yapar,
 13. Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir altyapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Kayseri’yi özellikli bir merkez konumuna getirmek,
 14. Çeşitli fuarlarda yer alarak kentin sanayi, ticari, kültürel ve sosyal alandaki etkisini üst seviyeye çıkarmak,
 15. Belediyenin hedef kitlelerine ilişkin araştırmalar yapmak, kriz anlarında kriz masası yönetimine yardımcı olmak, sorun çözme sürecinde yönetimle birlikte çalışmak,
 16. Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin etkin çalışması için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 17. Kayseri merkez ve bağlı tüm ilçelerde kamuoyu araştırmaları yapmak.
 18. Belediye yönetiminin yapmış olduğu strateji ve uygulamaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaları Kayseri halkına duyurulması, halkın belediye yönetimine karşı olumlu imaj sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, halkın yönetimine katılması ve yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek,
 19. Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediyemiz yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek,
 20. Vatandaşlarımızı güler yüzlü, hoşgörülü, saygılı, unvan farkı gözetmeden talepleri ile ilgili işlemlerin takibinde veya yönlendirilmesinde her vatandaşa eşit davranmak.
 21. Önemli gün ve haftalarla ilgili ve Belediyemizin kültürel-sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak  billboard,raket,clp gibi ekranlarında yayınlanacak görsellerin tasarımı yapmak.

Kayseri Belediyesi

Halkla İlişkiler Şb. Md. İş Akış Şeması