İnşaat İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

  • Yapımına karar verilen Çevre düzenleme, Park ve Mesire alanları, Hizmet ve Sosyal tesis yapımı gibi işleri projelendirmek, ihale etmek ve ihale sonrası denetim faaliyetlerini yürütmek.
  • Yol köprü ve köprülü kavşak projelerini hazırlatmak, ihale hazırlığını yapmak ve ihale sonrası denetim faaliyetlerini yürütmek.
  • İhtiyaç duyulan yaya yolları ve açık otopark alanlarının tespitini yapmak, yapımına karar verilen yaya yolu ve otoparkların ihale hazırlığını yapmak ve ihale sonrası denetim faaliyetlerini yürütmek.
  • Fen işleri Daire başkanlığına ait bütün işlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini ve gerekli komisyonların kurulmasını sağlamak.
 

İnşaat İşleri Şube Müdürlüğünce Yürütülen Faaliyetler

  • Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi yapılmıştır.
  • Mesire alanları düzenlenmiştir.
  • Köprülü Kavşaklar, Üst ve altgeçitler inşa edilmiştir.
  • Ali Dağı ağaçlandırması ve Mesire alanı yapılmıştır.
  • Hobi Bahçeleri inşa edilmiştir. Büyük ölçekli park alanları inşa edilmiştir.
  • Bölge Mezarlıkları inşa edilmiştir.