20.Yüzyılın başlarında Yangınlar mahalle sakinleri ve belediye işçileri tarafından şehrin çeşme ve kuyularından su taşınarak söndürülmeye çalışılıyordu. İlkel bir şekilde yapılan yangın söndürme çabaları istenilen sonucu vermiyordu.

1926 yılında dönemin belediye başkanı Safa Bey zamanında yangın söndürme tulumbaları alındı. Kurt Celal ile Uzun Mehmet Tulumbacı olarak görevlendirildi. Böylece ilk kez Kayseri'de İtfaiye Teşkilatı kurulmuş oldu. 1928 de personel sayısı 7 ye çıkartıldı. 1940 yılına kadar itfaiyeciler yerine göre odacılık ve temizlik çavuşluğu da yaparlardı.

1940 yılında 1 adet arazöz alındı. Şükrü Köksoy (Horozoğlu) itfaiye kursu için İstanbul'a gönderildi, Dönüşünde de itfaiye amirliğine atandı. Personel sayısı 12 ye çıkarıldı. İtfaiyecilerin bir kısmı, Necmettin Feyzioğlu nun 2.reisliği döneminde 1939 yılında, halkevinde kurulan ince saz fasıl heyetinde yer aldı. 1960 yılına kadar itfaiyeciler 24 saat teşkilatta kalır haftada 1 gün izne ayrılırdı.

1960 yılında, İtfaiye Müdürlüğü kuruldu, arazöz sayısı 3'e çıkarıldı. Aynı yıl saz heyeti iptal edilerek itfaiyede bando ekibi kuruldu. 26 Kişilik bando ekibi ilave edilerek personel sayısı 52'ye yükseldi.

Kayseri Belediyesi

1963 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Çalık tarafından İtfaiyeye araç gereç ve personel takviye edildi. Personel sayısı 90'a çıkarıldı. Hal binasında çalışan itfaiye teşkilatı 1970 yılında şimdiki yerine taşındı araç sayısı 7'ye, personel sayısı 102'ye çıkarıldı.

Kayseri Belediyesi

1974 Yılında ilk merdiven aracı alındı. 18 Metrelik merdiven aracı yüksek yapılarda yangın söndürmede bir devrim yapmıştı. 1980 yılında yerli yapım ikinci merdiven aracı alındı. 1980'li yıllara kadar itfaiye araçlarında siren yerine çan bulunur, yangına giden itfaiye erlerinden birisi araç üzerine çıkarak, yangın yerine gidene dek bu çanı çalardı. Kullanılmamasına rağmen bu çanlar 1985 yılına kadar itfaiye araçlarında sembolik olarak bulundurulurdu.

İtfaiye Teşkilatına 1983 yılında Şehirdeki bacaların temizliği görevi verildi. 1984 yılına kadar ( iki sıfır) “00” olan yangın ihbar telefonu (üç sıfır) “000” oldu. 1985 yılında 2 adet merdiven aracı ilave edilerek araç yönünden teşkilat güçlendirildi. 1986 yılında bando ekibi İtfaiye Teşkilatı'ndan ayrıldı.

1989 yılında ilk temiz hava solunum cihazları alındı. Dumanlı ortamlarda da itfaiyecilerin rahatça yangın söndürebilmeleri sağlandı. 1993 yılında yangın ihbar telefonu 110 olarak değiştirildi.

1997 yılına kadar itfaiyeciler yangına araçların arkasında, ayakta tutunarak giderlerdi. 1997 yılında 1 adet minibüs alınarak kılavuz aracı yapıldı. Böylece İtfaiye Teşkilatında kılavuz araç uygulamasına başlandı. 1998 yılında itfaiye teşkilatına ilk defa yangına yaklaşma (Nomex) elbisesi alındı.

Kayseri'de giderek artan yüksek binalarda meydana gelebilecek yangınlara müdahale edebilmek için, 1999 yılında 54 metrelik merdiven aracı alındı.

Resimler (1993 Yılı Yangın, Eğitim, Tatbikat)

Kayseri Belediyesi