5366 Sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilanı yapılmıştır. 
Mevcut yapıların tespit ve değerlemesi tamamlanmıştır.
Toplu Konut İdaresi İle protokol imzalanmıştır.
06.01.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afet Riski Altındaki Alan olarak ilan edilmiştir.
Uzlaşma modeli çalışmaları devam etmektedir.