Develi’de bir okulu Bilim Sanat Merkezine çevirmek için gerekli inşaat çalışmalarını yaptık.