Anadolu Selçuklu Devleti I. Alâeddin Keykubad dönemine tarihlenen, 800 yıllık tarihe sahip olduğu belirlenen Kızıl Köşk Belediyemizce kazı çalışmaları ile restorasyona uygun hale getirilmiş olup, restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.