Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında web sitemiz hayata geçirilmiştir.
www.healthtourismkayseri.com

Erciyes A.Ş. ile işbirliği sağlanarak şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere sağlık turizmi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.