Talas Raylı Sistem Hattı kapsamında 6 adet tramvay aracı alımı gerçekleştirilecektir. 5 adet de AYGM tarafından alınacak olup toplam 11 adet tramvay aracı şehrimize kazandırılacaktır.