Süt Yardımı Nedir?
Kayseri Büyükşehir Belediyemizce; ilimiz Melikgazi, Kocasinan Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden 2-5 yaş (24-60 ay) aralığında çocuğu bulunan ailelere çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve gelişimlerinin sağlanması maksadıyla ikamet adreslerine Büyükşehir Belediyemiz tarafından haftalık 3 litre süt olarak teslim edilen yardımdır.

Süt Yardımının Kapsamı Nedir?

 • Aileler 2-5 yaş aralığındaki çocukları için süt yardımında faydalanabilir.

 • Süt yardımı Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde oturan vatandaşlarımıza yapılmaktadır.

 • Hafta içinde evde bulunmayacak vatandaşlarımızın telefonla arayarak mazeret bildirmemesi durumunda süt yardımları iptal edilecektir. (Süt haftalık olarak çocuk sayısına göre sipariş edilmektedir.)

 • Yardım vatandaşlarımızın ikamet adreslerine haftalık olarak teslim edilmektedir.

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım yardımı yapılmaktadır. Hanede kişi başı düşen aylık gelirin asgari ücretin 1/3 tutarı altında (5.600 TL) olması durumunda ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmektedir. Aile bireylerine ait mal varlığı (ev, araba, arsa vb.) bulunması durumunda hesaplama değerleri farklılaşmaktadır. (Hanede kişi başı düşen aylık gelirin 5.600 TL’nin altında olması, tek başına, kabul edilmesi için yeterli değildir.)

 • 60 ayı (5 yaş) dolduran çocukların yardımı kesilmektedir.

 • İsteğe bağlı genel sağlık sigortası yatıran vatandaşlarımız gelir tespiti yapılamadığı için kapsam dışıdır.

Süt Yardımına Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Geçici koruma, mülteci ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler başvuru yapamayacaktır.)

 • Ailenin Kayseri merkez (Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar) ilçelerinde ikamet ediyor olması

 • Çocuğunun 24 aydan büyük ve 60 aydan küçük olması

 • Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 5.600 TL'nin altında olması

Değerlendirme Yöntemi

 • Süt yardımı başvuruları Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Komisyonunca karara bağlanacaktır.

 • Yardım başvurusu esnasında istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi ve yanlış beyanda bulunulması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Başvuran kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Modülünden araştırma yapılacak olup yanlış ve eksik beyanda bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecek ve bir daha başvurusu alınmayacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Modülünden hakkımda mal varlığı araştırması yapılmasına onay veriyorum.

Bilgi ve belgelerimi eksiksiz yükleyeceğimi, yanlış beyanda bulunmayacağımı, formu eksiksiz ve doğru doldurmamın benim sorumluluğumda olduğunu taahhüt ederim.